donderdag 19 januari 2012

Fragment Seizoensgebonden Winterverleiding hst 14 III

Moeder gaat naar bed en Murk gaat met een blocnote op zijn schoot voor de televisie zitten om aan de Nationale IQ-test mee te doen.
De toetsing wordt uitgezonden door de jongste omroep, de directeur zelf doet de presentatie, hij wordt geflankeerd door een tweede presentator die door de studio loopt om de deelnemers naar hun wedervaren te vragen.
Deze zijn in verschillende groepen ingedeeld, er zijn beroep equipes, een selectie van hoogbegaafde kinderen en een team dat voordat de toets begint door Rasta Rastelli onder hypnose is gebracht.
Voordat de eigenlijke test van start gaat worden er een aantal tips gegeven waarmee het denkvermogen en het geheugen kunnen worden verbeterd.
De meeste adviezen, zoals dat je als je ontspannen bent beter kan nadenken liggen erg voor de hand. 
Met piekeren bereik je niets.
Een deskundige inzake intelligentie die is ingehuurd spreekt de verwachting uit dat de ploeg die door Rastelli onder hypnose is gebracht beter zal presteren omdat de leden ten gevolge van de seance minder gespannen zullen zijn en zich hierdoor beter kunnen concentreren.
Murk denkt aan de Cito-toets die zijn neef eerdaags moet gaan afleggen, Roel is intelligent genoeg maar presteert in testen vaak matig omdat hij zich te zenuwachtig maakt en hij moet lachen bij het idee dat de jongen zijn CITO onder hypnose zou maken.
'Wat een consternatie zal het geven als hij tijdens het examen ineens als een kip zou beginnen te kakelen omdat er iets mis is gegaan bij het hypnotiseren.'
Hoewel er in vorige jaren al veel reputaties zijn gesneuveld doen er ook dit jaar toch weer veel b-artiesten en andere min of meer bekende Gedogianen aan het programma mee.
Er zijn er blijkbaar altijd nog genoeg te vinden die niet bang zijn voor het Bonnie-st.Claire effect.
De zangeres die inmiddels bekender is door de bovenmatige hoeveelheid alcohol die ze door haar ooit zo zoetgevooisde keeltje gooit scoorde bij een eerder editie van de toets een all time low. 
Murk heeft ooit eens een boekje met IQ-testen gekocht, hij scoorde bij de eerste test 127 en kwam bij de tweede tot 137 en is nieuwsgierig naar de huidige staat van zijn brein.

Ma Hemelsoet deed vroeger altijd aan het Groot Dictee der Nederlandse Taal mee, ze beweerde ooit een keer dat ze maar vier fouten had, en dat terwijl de winnaar in de studio er acht of negen had gemaakt.
Moeder zal wel een flink aantal vragen hebben overgeslagen omdat ze tussendoor een dutje heeft gedaan of  anders heeft ze wellicht de woorden die ze niet verstond of begreep niet meegerekend.
Murk zou, mocht hij hier voor gevraagd worden, echt nooit aan het Groot Dictee der Nederlandse Taal  willen deelnemen, hij is te bang om af te gaan omdat zijn kennis der Nederlandse spelling daar veel te ontoereikend voor is.

Er worden tijdens de IQ-test allerlei fratsen uitgehaald om de kandidaten uit hun concentratie te halen.
Zo valt er tijdens een gesprekje dat met een jongen die zijn faam ontleent aan het optreden in een realitysoap wordt gevoerd plotsklaps het licht in de studio uit.
Nadat het euvel is hersteld wordt er een vraag gesteld over een filmpje dat nog voor het babbeltje werd vertoond.
Hierdoor worden de paar slimmeriken die wel het vermoeden hadden dat de storing in scene was gezet alsnog verrast.
Na deze vraag gaat de duo-presentator meteen weer even een praatje maken, ditmaal met de parlementariër Diederik Samsom.
'En heeft u deze goed beantwoord?'
De parlementariër reageert op een manier die wat Murk betreft een bonuspunt waard is.
‘Nee, ik had een black-out.'
In de volgende ronde wordt er eerst een vreselijk moeilijke voorbeeldvraag gesteld, de camera neemt de vertrokken gezichten van enkele geplaagde participanten close in beeld, maar de deelnemers die zich niet hebben laten intimideren komen tot de ontdekking dat de vragen waar wel punten mee gescoord kunnen worden juist weer heel makkelijk zijn.
De sidekick begeeft zich nogmaals tussen het publiek, hij vraagt links en rechts aan mensen of de vraagstukken goed te beantwoorden zijn en laat een dame uit het makelaar-team de leukste anekdote uit haar carrière vertellen.
'Ik heb een keer de zoon des huizes op de zolder van een woning die volgens afspraak verlaten zou zijn aangetroffen terwijl deze net bezig was de liefde met zijn vriendin te bedrijven.'
'Op het moment dat ik het tafereel aanschouwde wist ik niets anders te doen dan snel de deur te sluiten en ben ik de potentiële kopers vervolgens op zeer luidruchtig aan de andere kant van het huis  de unieke aspecten van het pand gaan beschrijven.'
Een jongetje uit de groep hyperintelligente kinderen mag beschrijven hoe hij de leraar bij de neus heeft genomen.
Om te kunnen spijbelen draaide hij zijn docent een rad voor de ogen door met een oud gipsverband een gebroken arm te simuleren.
Als de antwoorden van de vraagstukken bekend worden gemaakt komt Murk tot de conclusie dat zijn uitslag er best mag wezen, alleen bij het onderdeel waar het geheugen getest werd heeft hij het niet zo goed gedaan.
Murk komt zijn ijdelheid tegemoet door zichzelf wijs te maken dat het slechts toeval is dat hij net die details in zich had opgenomen waar niet naar gevraagd werden.
Het is eigenlijk best gek dat je zo gelukkig kan worden door aan quizzen, toetsen en spelletjes mee te doen, het moet haast wel  meer dan een kwestie van prestatiedrang zijn, want Murk heeft het ook bij het maken van lijstjes en het op alfabet zetten van zijn boeken en platen.
Murk denkt dat dit waarschijnlijk wel weer een typisch mannelijke aberratie zal zijn.
'In de oertijd vergaten wij vast ook al de grot uit te komen om op jacht te gaan als we het te druk hadden met trivialiteiten.'
De hoogste teamscore is behaald door de mensen die onder hypnose hebben deelgenomen, er wordt al hard gejuicht, maar de presentator heeft nog een verrassing.
'Bij een eerdere test, voordat ze onder invloed van Rastelli waren hadden ze een nog hogere uitslag!'
Het resultaat van de groep kinderen met de hoge cognitieve capaciteiten is ondanks het feit dat sommigen van hen niet ouder dan acht jaar zijn net zo hoog als het gemiddelde van de volwassenen.
Van de Gedogiaanse beroemdheden heeft Jody Bernal het laagst gemeten IQ.
De hoogste scores zijn voor een ex-deelnemer aan het televisieprogramma de Gouden kooi en Diederik Samsom.

Murk gaat naar bed, als hij bijna in slaap is gevallen klinkt er een harde klap op de gang.
(Wordt vervolgd, dit is een van de zeldzame keren dat ik een hoofdstuk met een cliffhanger ben geëindigd)



Meer fragmenten uit Seizoensgebonden vindt u hier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten