donderdag 27 maart 2014

Twitteringen Speciale editie XIVTwitteringen
Spiegeling van de maatschappij
Twitteringen Special XIV
Ter gelegenheid van de verwachte tsunami van toeristen met Pasen
Anlässlich des erwarteten Springflut von Touristen zu Ostern


Een tweetalig vakantieblog. Voor landgenoten en mijn geliefde Duitse Twitterfans uit het Rep en Roergebied en verder.
Dan heeft u tenminste nog iets leuks te lezen, mocht het onverhoopt regenen tijdens uw vakantie, u al onze coffeeshops reeds heeft bezocht, ziek bent van ons bier en in uw kletsnatte lederhosen in een tentje ligt.

Geschreven in het Rudi Carell-Duits. Ik hoop dat alles goed gespeld is. De vertaling is mede mogelijk gemaakt door Google-Translate.
Ein bilingual UrlaubBlog. Für Staatsangehörige und meine geliebte Deutsche Twitterfans aus das Rep und Ruhrgebiet und so weiter.
Dann haben Sie zumindest etwas Spaß zu lesen, sollen es unvorhergesehene regnen während Ihres Ferien, Sie bereits alle unsere Coffeeshops schon hat besucht, krank von unserem Bier sind und mit klatschnasse Lederhosen in ein Zelt liegt.
Geschrieben auf Rudi Carell-Deutsch. Ich hoffe dass alles richtig buchstabiert ist. Die Übersetzung wurde möglich durch Gugle-Übersetzung.


Beste Oosterbuurvrouwen en -mannen. Ik wil niet meteen over de oorlog beginnen. Dat komt verderop in dit blog nog wel. Het is nu eenmaal niet beleefd om meteen met de deur in huis te vallen.
Besten östlichen Nachbarn. Ich will nicht sofort über den Krieg anfangen. Das kommt später in diesem Blog noch. Es ist jetzt einfach nicht höflich sofort mit die Tür im Haus zu fallen.

Dan kunnen we het dus maar beter eerst over voetbal gaan hebben.
Dat is volgens Rinus Michels, de voormalige trainer van ons nationale elftal ook oorlog.

Dann können wir daher besser erstens über Fußball haben.
Das ist gemäß Rinus Michels, der ehemalige Trainer der Holländischen Nationalmannschaft zudem auch Krieg.
 

Oh ja, de oorlog. Daar zou ik het nog even over hebben. Sorry, maar het moet toch even.
Jullie zijn ons land immers binnengevallen op de zaterdag voor Pinksteren in 1940.
Dat hebben we geweten. De Duitsers vlogen ons om de oren.Met Messerschmitts en Stukas.

O ja, der Krieg. Ich würde noch darüber zu schreiben. Es tut mir leid, aber es muss gleich sowieso.
Sie haben unserem Land einfach überfallen am Samstag vor Pfingsten 1940
Das habben wir gewußt. Die Deutschen flogen uns um die Ohren.Mit Messerschmitts und Stukas.


Maar ach, dat is al weer zo lang geleden. Dat maakt toch geen fluit meer uit. Dus zand erover!
Daar weten jullie immers alles van. Jullie graven toch kuilen! Op onze stranden.

Na ja, es ist schon so lange her. Das macht noch keine Flöte mehr aus. So Sand darüber!
Da wissen sie noch alles von. Sie graben doch Löcher! Auf unseren Stränden.


Over graven gesproken. Wij graven ook wel eens wat. We zijn momenteel een nieuwe metrolijn aan het aanleggen in Amsterdam. Die is helaas nog niet helemaal af. Maar u kunt de tram nemen, als u bijvoorbeeld het rijksmuseum wilt bezoeken. Of van de pont gebruik moeten maken als u naar Noord wil. Maar geloof mij, daar wil niemand heen. Zelfs de mensen die daar wonen niet.
Houdt u er wel rekening mee dat de straten in Amsterdam meestal open liggen! 

Über Gräber gesprochen. Wir graben immer auch was. Wir bauen derzeit eine neue U-Bahnlinie in Amsterdam. Das ist leider noch nicht ganz fertig. Aber Sie können die Straßenbahn nehmen,
zum Beispiel wenn Sie das Reichsmuseum besuchen wollen. Oder die Fähre mussen nutzen wenn Sie nach Nord gehen wollen. Aber glauben Sie mir, niemand will, dorthin zu gehen. Selbst die Menschen, die da leben nicht.
Bitte beachten Sie die Straßen in Amsterdam sind in der Regel offen!


Over het rijksmuseum gesproken. Inmiddels zijn na jaren alle musea in Amsterdam weer open. Ook voor Duitsers.
'Elk voordeel heeft zijn nadeel' zei onze grote voetbalfilosoof Johan Cruijff al.
Wat?
Of u worst lust!
Wat ik bedoel?
Nou, leverworst of braadworst, bijvoorbeeld.
Dat is voor u toch ook 'gefundenes fressen'!
U had hier helemaal geen idee van?
Nee, wij begrijpen hem zelf ook niet altijd.

Über das Reichsmuseum gesprochen. Inzwischen, nach Jahren sind alle Museen in Amsterdam wieder öffnen. Auch für die Deutschen.
'Jeder Vorteil hat seinen Nachteil' sagte unseren Fußball-Philosoph Johan Cruyff bereits.
Was?
Oder Sie Wurst Lust!
Was ich meine?
Nun, Leberwurst oder Bratwurst, zum Beispiel.
Das ist für Sie aber auch 'gefundenes fressen!'
Sie hatte hier überhaupt keine Ahnung von?
Nein, wir verstehen ihm selbst auch nicht immer.


Sorry, ik spring wel erg van de hak op de tak, geloof ik. Had ik u eigenlijk al welkom in ons land geheten? Dat was namelijk de bedoeling van dit blog.
Dus: hartelijk welkom!
Hoop dat u erg geniet van onze bollenvelden, molens en weer veel geld aan klompen,tulpen en andere begerenswaardige souvenirs uitgeeft.

Sorry, Ich springe sehr von der Absatz auf dem Zweig, glaube ich. Hatte Ich sie bereits willkommen? Das war nämlich der Zweck dieses Blogs.
Also Herzlich willkommen!
Hoffe, Sie genießen unser Blumenfelder, Windmühlen und wieder eine Menge Geld zu Holzschuhe,
Tulpenzwiebeln und andere wünschenswerte Souvenirs verbringt.


Het is bekend dat Duitsers over een uitstekend gevoel voor humor beschikken.
Daarom beveel *) ik u deze clipjes van Von Kooten und der Bie van harte aan.


*) Ik wil hierbij aantekenen dat in Holland het devies 'Befehl ist Befehl' niet geldt.
Es ist bekannt, dass die Deutschen einen ausgezeichneten Sinn für Humor haben.
Deshalb befehl *) ich sie dieser Videos von Van Kooten en de Bie von ganzem Herzen zu.

*) Ich möchte darauf hinweisen, dass das Motto 'Befehl ist Befehl' nicht in Holland gelten.


Ik spreek hierbij de hoop uit, dat door dit blog de vriendschapsband tussen onze landen nog inniger word.
Ja, er is veel misgegaan tussen ons. Had ik het al over de oorlog gehad?

Nou ja, per slot van rekening hebben wij jullie ook jaren geterroriseerd. Met 'het Smurfenlied' van Vader Abraham, de kaasloeders Linda de Mol en Frau Antje, onze waterige tomaten en Louis 'lepeltje-lepeltje' van Gaal.
Ich spreche hiermit die Hoffnung aus, dass durch diesen Blog die Freundschaft zwischen unseren Ländern noch enger Wort.
Ja, es ist eine Menge schief gelaufen zwischen uns. Hatte Ich bereits über den Krieg gesprochen?
Und pro schloss von rechnung haben wir sie auch Jahren terrorisiert. Mit 'Das Lied der Schlümpfe' von Vater Abraham, die Käse-Tussis Linda de Mol und Frau Antje, unsere Wasserbombe-Tomaten und Louis 'Löffelchen Löffelchen' van Gaal.


Nou ja, er is al meer dan genoeg weltschmerz in de wereld, zal ik maar zeggen.

Nun, es gibt mehr als genug Weltschmerz in der Welt, so zu sprechen.


Welkomstliedje

Willkommenmelodie
Meer Columns, Anekdotes, Aforismen en Absurde feiten vindt U hier


dinsdag 25 maart 2014

Nooitgedachten III

Karel Nooitgedacht leest zich bloem
Overspelige woorden, aforismen en ultrakorte verhalenUltrakort verhaaltje:
Er is bonje in het circus. Clowns vechten elkaar de tent uit.
Volgens mij is er hier duidelijk sprake van Pipolarisatie.

Levende standbeelden: Helden op sokkels.

Hoeveel momentjes gaan er in een mum van tijd?


Het Nationale kampioenschap Verspringen bestaat dit jaar uit de onderdelen tab-gebruik, spaties, harde returns en regels overslaan.

Brekend nieuws: Er zijn bij het herlezen van Vonnegut's Slaughterhouse-Five menselijke resten aangetroffen.
Ultrakort verhaaltje:
De columnist nam zijn hoed af voor Henk Spaan, positioneerde zich aan de toog, gebaarde naar de barkeeper dat er wat hem betrof meer dan genoeg plek was voor de borrel en het biertje, die hij ter gelegenheid van de honderdste geboortedag van Simon Carmiggelt wilde gaan drinken.

Een waslijst is de verleden tijd van een todo-lijstje.

Nieuw spreekwoord:
Pede diem. Hak de dag om.

Ik neem aan dat ik teveel heb ingenomen
Ik word uitgelaten
Maar laat het dan toch afweten
Omdat ik me in gezelschap te opgelaten voel

Heb tijdenlang vermeden
Met mijn gedichten naar buiten te gaan treden
Maar hier sta ik thans toch voor u
Bijkans alle kleuren van de regenboog schijtend
Hoop maar dat u mij het 'open doekje' geeft
Dat ik hard nodig zal hebben
Om mij te kunnen verschonen
Als ik tussentijds de afgang blaas

Van het concept des levens krijgt niemand een uitdraai.

Zijn dichtbundel beleefde een derde druk. Nogmaals 15 stuks.

Haar woorden streelden mijn zinnen
Ik werd zachter van elke letter die zij schreef
En bij pagina achtentwintig aangekomen
Was ik volkomen boekenweek

Bij de dood van Hugo Brandt Corstius:
Als Hugo Brandt Corstius zijn lichaam nu aan de wetenschap ter beschikking stelt, kan Wouter Buikhuizen wellicht zijn hersens onderzoeken.

Ik min al je zinnen
Ik boekstaaf jeVerkiezingsretoriek:
Als minister van de Partij voor de Dichterlijke Vrijheid spring ik toch liever over regenbogen dan over mijn eigen schaduw.

Els Borst was toch eigenlijk wel het grootste Kroonjuweel van D66.

De beginnende despoot moest het onder de voet lopen van zijn volk nog onder de knie krijgen.

Obama en Rutte staan de pers te woord voor 'De nachtwacht' in het Rijksmuseum te Amsterdam.
Obama: "Dank u wel".
Zou ie wel weten dat het schilderij geen relatiecadeautje was?Toonladderzat: te gebruiken voor vals zingende alcohologrammen.

De pianostemmer heeft onze vleugel weer iets te weemoedig gestemd.

Heb the Beatles' 'Revolution 9' weer eens van voor naar achter en terug gedraaid. John Lennon zingt toch echt duidelijk: ''Nummer 9 met rijst, sambal bij?''

Opsporing verzocht:
Man met WolterKroeshaar, vals zingend.

Podiumangst:
Dronken genoeg zijn om je bühnebangheid te overwinnen. En dan ten gevolge hiervan je tekst kwijtraken.
Vraagje aan Apple:
Staat er aan het einde van de virtuele regenboog een gouden iPod?

Bij de dood van Ray Dolby:
Uitvinder van het naar hem vernoemde ruisonderdrukkingssysteem Dolby Noise Reduction.
De dood kwam niet geheel onverwacht. Hij had al gedurende langere tijd last van hartruis.
De metaalbewerker toonde een fraai roestvrij staaltje van zijn kunnen.
Een stormramp op de Filijpijnen. Vele internationale artiesten doneren liedjes. Wat zullen ze daar blij zijn geweest met Dylan's 'Blowing in the wind'!
Ultrakort verhaaltje:
De vluchteling kwam uit Pedestriana. Helemaal te voet. Althans dat beweerde hij.


Mailtje:
Hey George,

Sorry dat ik nog niet eerder geantwoord heb. We zitten thuis met een crisis door een zeker heerschap dat op gezette tijden weigert naar school te gaan... probleempje...
Zie een kind van 14 maar op school te krijgen als het niet wil!
De Leerplichtambtenaar komt al snel in zicht en om nou te zeggen dat je daar blij mee kunt zijn..

Groetjes,
M.

Hey M,

Ach, meneer is aan het puberen. Lijkt me erg lastig.
Ervaringsdeskundige! Ben zelf ook puber geweest. Die jeugdzondes zijn inmiddels verjaard, hoor!
Nou ja, als hij geen problemen bij
het opgroeien zou geven, zou je je toch ook ernstig zorgen gaan maken.
Wordt vast een geweldige volwassene, ooit. Zoals de meeste
n van ons.
Met
manlief wel alles goed? 
 
 

Hij was net uit de kast gekomen en werd al meteen in een hokje gestopt.

Het is zoo geweldig, fantastisch en schitterend. Ik heb er gewoon geen superlatieven voor. 
 

Liedje ten gelegenheid van het afscheid van het cabaretpodium van Jeroen van Merkwijk: 
 
Merwijk's laatste kleinkunstje
Jeroen van Merwijk stopt ermee
Kan hij niet gewoon erg naar dood gaan
Zoals van Roozendaal of Adolf H.
Dan kunnen we fraai afscheid nemen
Weemoeden over zijn laatste kleinkunstje
Met een mooi lied en een uitvaart na

Ultrakort verhaaltje:
Verhuizenissen I
Pas verhuisd. Er wordt gebeld. Ik doe open.
De man voor de deur vraagt of ik een nieuwe balkondeur heb. Ik antwoord bevestigend.
Zijn onlangs overleden tante heeft hier gewoond. De deur met het kattenluikje zou zijn vervangen. De woningbouwvereniging stuurde een rekening van €300,-
Fraaie nalatenschap!
Ik aai mijn kater en vraag me af waar die poes van de tante toch zou zijn gebleven.

Ter land ter zee en in de lucht:
Ter aarde besteld, een zeemansgraf, of de pijp uit.

Neo Conservatief Spreekwoord:
Ik zit hier voor respect en bonussen.

Ultrakort verhaaltje:
Verhuizenissen II
Pas verhuisd. Er is post. Een kaartje van een orthopedisch centrum met bewegingsvisie. Voor de vorige bewoner. Die volgens hun gegevens plm. 3, 12 of 14 maanden geleden, nog elastische kous(en) van hen heeft betrokken en wordt verzocht contact op te nemen voor controle van de maten en een eventueel nieuw aan te schaffen half of heel paar reserve kous(en).
Denk dat mevrouw ze niet meer nodig zal hebben en bewegingsvisie ook weinig baat meer biedt.
Ze is immers ruim een half jaar geleden overleden.
Met langzaamaanacties schiet je niet op.
Ultrakort verhaaltje:
Verhuizenissen III
Pas verhuisd. Heb een nieuwe kapper. Uit India.
Mijn haar danst op luide Hindi muziek.
''you've got very healthy hair, sir!''
Dat zal hij wel tegen elke klant zeggen.
''Do you dye your hair, sir?''
Ik antwoord ontkennend.
''That's very good sir, if you dye your hair, it dies.''
Heb de kapper na afloop van de behandeling van de uitgroeisels mijner operhuid nog goede zaken, met weinig 'badhairdays', gewenst.
GazPromiscuïteit:
Het overstappen van een vaste gasleverancier naar een Russische provider.

Stort je cash op giro 666.

Een meezinger:
Negers Communisten Sodomieten
Kan niet zeggen dat ik daar erg veel mee heb
Betekent niet dat je er van mij dan op mag schieten
Maar in mijn achtertuintje heb ik ze liever niet 
 
Bij de dood van Johannes van Dam:
Het hemelse gerecht heeft Johannes van Dam proefverlof verleend.
Gelukkig hebben we de croquetten nog.


Ultrakort verhaaltje:
Na afronding van de studie sociale wetenschappen kon zij per direct aan de slag, als snackcornerwerker bij de plaatselijke frietzaak.

Kerstdiner:
De kogelbiefstuk kwam van rechts.

Aardappeloproer:
Aardappels gillen. Eigenheimers eerst! Wij rooien het niet.

In Hotdogia hoeft niemand te creperen. Op de Dam in Amsterdam alleen al staan vier hotdogbusjes. Je zou toch maar honger krijgen bij het oversteken van het plein.


De hoofdpijnaanval waarmede ik hedenochtend wakker werd, is inmiddels opgeëist. Door zowel De koninklijke Grolsch als de firma Bols te Schiedam.

Er kwam bij het klussen wat zaagsel in mijn bier. Zal morgen dus wel weer met een houten kop wakker worden.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat per week circa 666 katten het slachtoffer van muiselijk geweld zijn.

Een woordvoerder van de geitensector meldt dat het in haar beroep 'best wel buffelen' is. Naar ik aanneem zullen ze in de Buffelbranche dan toch ook wel vaak aan het 'geiten' zijn.Liedje voor een uitgeschoten urologe.
Muziek: Harrie Bannink. Variatie op de tekst 'Vluchten kan niet meer' van Annie M.G. Schmidt.

Bevruchten kan niet meer
'k zou niet weten hoe
Bevruchten kan niet meer
'k zou niet weten hoe 'k dat nog doe
Wat heb je gedaan
Je nam mijn ijdele delen onderhanden
Scalpelscherpcircumcisieprecies, gerichte handen, ontmanningshanden
Wat heb je gedaan
Bevruchten kan niet meer

Hier in deze straat vol vrouwen in rokjes en met struise venusinstrumenten
Staar ik naar mijn dooie vogeltje na zijn laatste lente

Bevruchten kan niet meer
En dat komt door haar
Huilen alleen nog wel, schulpen na de schaar
Bevruchten kan niet meer
Bevruchten kan niet meer

Bevruchten kan niet meer
Ik heb totaal geen zin
Bevruchten kan niet meer
Voel me nu veel te min
't Is met me gedaan
Door je botte mes, weinig expertise
Liet je me mijn libido verliezen
Mijn status en kloten en zalig piesen
 't Is met me gedaan
Bevruchten kan niet meer

Hier zit ik nu met mijn gebakken peren terend op vergane roem
Vervlogen is de hoop op een allerlaatste babyboom

Bevruchten kan niet meer
En dat komt door haar
Huilen kan nog wel, schade na de schaar
We maken ons eigen alternatiefje
Kan nu wel zonder preservatiefje
M'n liefje, m'n liefje, wat wil je nog meer
Bevruchten kan niet meer
Bevruchten kan niet meer

Penis: een slakvormig aanhangsel.


Ik wou dat ik twee voetjes was, dan konden we samen vrijen.

Frans kaasmeisje: een Brie-sletje

Ultrakort verhaaltje:
Mijn buurvrouw heeft onlangs een eeneiige tweeling met ietwat merkwaardige voornamen gebaard.
'Kunst' en 'Opzien'.
Ik ontken elke betrokkenheid. Wacht de vaderschapstest in goed vertrouwen af.

Ultrakort verhaaltje:
Het slappe geslacht
Mannen zijn het slappe geslacht.
Vrouwen kunnen hun emoties makkelijker uiten.
Mannen hebben drank nodig om te kunnen janken.
Om een vriend te kunnen vragen of ie nou echt dood gaat aan die enge ziekte...
Om te kunnen vertellen hoe gelukkig je wel bent met je lief.
Om tegen hem te kunnen zeggen dat hij er best apetijtelijk uitziet en dus ook zomaar een leuke, lieve, intelligente vriendin kan krijgen.
En daarna schenk je elkaar nog maar eens een glas vol, ga je samen zo'n dubbelgeklapte pizza Maffiosi Consigliere halen waarin de paardenkop is verwerkt, die je 's morgens niet onder je hoofdkussen hoopt aan te treffen en ga je slapen.
De volgende ochtend rest slechts de kater en zijn alle problemen opgelost.
Op de asperine na dan, die moet je dan eerst nog wel even in het glas met water doen.
Heel veel water, om de uitdroging ten gevolge van alle tranen van de vorige avond te kunnen compenseren.

Krantenkopje:
Politie rolt old toyboys network op met behulp van lokoma's.

Na het voorspel
Twee keer de missionarishouding
En een maal soixante-neuf
Volgde een tussenstandje
En daarna gingen we naar bed
...om te neuken


Ultrakort verhaaltje:
Reizenissen I
De trein rijdt spoorslags de grootstad U. Binnen.
De conducteur spreekt met ernstige vertraging in zijn stem de obligate tekst over uitchecken, overstappen en vergeetbare bagage, via de intercom uit.
De trein stokstijft kort voor het station. Ik zucht reeds. In smartelijke afwachting van aanvullende mededelingen.
''Helaas zijn wij door diefstal van enkele spoorstaven niet in staat u tot het perron te vervoeren.''
''Meer over deze vuige koperroof kunt u vanavond in een gezamenlijke uitzending van ‘Spoorloos’ en ‘Opsporing verzocht’ zien op NS-TV.''
''U dient het spoor bij de volgende overweg te verlaten.''
''Het spijt ons van de overlast, wij wensen u een prettig vervolg van uw reis en vergeet u ook vooral niet uit te checken als u met een OV-chipkaart reist.''
Maar de gevreesde aankondigingen blijven gelukkig achterwege. De trein spoort alweer voort.


Nieuw Spreekwoord:
Een Boeing 777 vliegt niet in zeven zeeën tegelijk.

Ultrakort verhaaltje:
Reizenissen II
De bus van het station naar W. is gevuld met studenten.
Een meisje meldt haar studiegenoten dat haar moeder zich toch wel ''heul errrg misdraagt'' op Facebook.
''Ze liked echt alles wat ik post en reageert dan met lieve opmerkingen die ze normaal noooooit tegen me maakt.''
''Ik weet wel dat ze dat allemaal wel meent, maar het is desastreus voor mijn sociale contacten.''
Een studiegenote informeert wanneer zij het eigenlijk eens uit gaat maken met die jongen die binnenkort haar toekomstige vriend gaat worden.
''Hoe oud is ie? Hij is wel errg jong hè? Over vijf jaar is het vast een heul lekkerrrr ding.''
Helaas heb ik de rest van deze conversatie niet volledig meegekregen, omdat een Engelstalige student het nodig vond met zijn vriendin te gaan overleggen. Vet irritant!
''You can come home with me and take my bicycle.''
''Hope it's still there, I parked it outside.''
Een tegen het raam leunend meisje snurkt onverstoorbaar door het antwoord van de girlfriend heen.
Een jongen uit het groepje studiegenieters deelt nog maar eens een weetje.
''Mensen met een hond hebben veel meer kans op het krijgen van een relatie.''
Vooral als je in het bezit bent van een labrador blijk je dus heel veel meer kans op een verbintenis te hebben.
Ik glimlach naar mijn lief.
Zij heeft het niet erg op honden en ik prijs ons dan ook zeer gelukkig dat ik nooit eerder weet heb gekregen van de secundaire voordelen van het hebben van honden
We stappen uit de bus en houden heul errrrg veel van elkaar.
En ook van mijn kat … vanzelfsprekend.

Hoe zat het ook alweer? Die Romeinen kregen toch tweeënzeventig Westfaalse maagden?


Trainingsbroek van het merk Australian: een Downunderbroek.

Voetbal:
Bijna gedegradeerd zingen de aanhangers van NEC op de wijs van ABBA's 'S.O.S.'.
Dat zal dan wel 'Waterloo' worden als ze daadwerkelijk degraderen.

 Meer Columns, Anekdotes, Aforismen en Absurde feiten  
vindt U hier
zondag 23 maart 2014

Foto's Blur '92 / '97

Roskilde-Festival Denemarken juni '92 

 


 Lowlands Biddinghuizen augustus '97 

Foto's, Verhalen en Rock'nRoll poëzie staan hier