donderdag 27 maart 2014

Twitteringen Speciale editie XIVTwitteringen
Spiegeling van de maatschappij
Twitteringen Special XIV
Ter gelegenheid van de verwachte tsunami van toeristen met Pasen
Anlässlich des erwarteten Springflut von Touristen zu Ostern


Een tweetalig vakantieblog. Voor landgenoten en mijn geliefde Duitse Twitterfans uit het Rep en Roergebied en verder.
Dan heeft u tenminste nog iets leuks te lezen, mocht het onverhoopt regenen tijdens uw vakantie, u al onze coffeeshops reeds heeft bezocht, ziek bent van ons bier en in uw kletsnatte lederhosen in een tentje ligt.

Geschreven in het Rudi Carell-Duits. Ik hoop dat alles goed gespeld is. De vertaling is mede mogelijk gemaakt door Google-Translate.
Ein bilingual UrlaubBlog. Für Staatsangehörige und meine geliebte Deutsche Twitterfans aus das Rep und Ruhrgebiet und so weiter.
Dann haben Sie zumindest etwas Spaß zu lesen, sollen es unvorhergesehene regnen während Ihres Ferien, Sie bereits alle unsere Coffeeshops schon hat besucht, krank von unserem Bier sind und mit klatschnasse Lederhosen in ein Zelt liegt.
Geschrieben auf Rudi Carell-Deutsch. Ich hoffe dass alles richtig buchstabiert ist. Die Übersetzung wurde möglich durch Gugle-Übersetzung.


Beste Oosterbuurvrouwen en -mannen. Ik wil niet meteen over de oorlog beginnen. Dat komt verderop in dit blog nog wel. Het is nu eenmaal niet beleefd om meteen met de deur in huis te vallen.
Besten östlichen Nachbarn. Ich will nicht sofort über den Krieg anfangen. Das kommt später in diesem Blog noch. Es ist jetzt einfach nicht höflich sofort mit die Tür im Haus zu fallen.

Dan kunnen we het dus maar beter eerst over voetbal gaan hebben.
Dat is volgens Rinus Michels, de voormalige trainer van ons nationale elftal ook oorlog.

Dann können wir daher besser erstens über Fußball haben.
Das ist gemäß Rinus Michels, der ehemalige Trainer der Holländischen Nationalmannschaft zudem auch Krieg.
 

Oh ja, de oorlog. Daar zou ik het nog even over hebben. Sorry, maar het moet toch even.
Jullie zijn ons land immers binnengevallen op de zaterdag voor Pinksteren in 1940.
Dat hebben we geweten. De Duitsers vlogen ons om de oren.Met Messerschmitts en Stukas.

O ja, der Krieg. Ich würde noch darüber zu schreiben. Es tut mir leid, aber es muss gleich sowieso.
Sie haben unserem Land einfach überfallen am Samstag vor Pfingsten 1940
Das habben wir gewußt. Die Deutschen flogen uns um die Ohren.Mit Messerschmitts und Stukas.


Maar ach, dat is al weer zo lang geleden. Dat maakt toch geen fluit meer uit. Dus zand erover!
Daar weten jullie immers alles van. Jullie graven toch kuilen! Op onze stranden.

Na ja, es ist schon so lange her. Das macht noch keine Flöte mehr aus. So Sand darüber!
Da wissen sie noch alles von. Sie graben doch Löcher! Auf unseren Stränden.


Over graven gesproken. Wij graven ook wel eens wat. We zijn momenteel een nieuwe metrolijn aan het aanleggen in Amsterdam. Die is helaas nog niet helemaal af. Maar u kunt de tram nemen, als u bijvoorbeeld het rijksmuseum wilt bezoeken. Of van de pont gebruik moeten maken als u naar Noord wil. Maar geloof mij, daar wil niemand heen. Zelfs de mensen die daar wonen niet.
Houdt u er wel rekening mee dat de straten in Amsterdam meestal open liggen! 

Über Gräber gesprochen. Wir graben immer auch was. Wir bauen derzeit eine neue U-Bahnlinie in Amsterdam. Das ist leider noch nicht ganz fertig. Aber Sie können die Straßenbahn nehmen,
zum Beispiel wenn Sie das Reichsmuseum besuchen wollen. Oder die Fähre mussen nutzen wenn Sie nach Nord gehen wollen. Aber glauben Sie mir, niemand will, dorthin zu gehen. Selbst die Menschen, die da leben nicht.
Bitte beachten Sie die Straßen in Amsterdam sind in der Regel offen!


Over het rijksmuseum gesproken. Inmiddels zijn na jaren alle musea in Amsterdam weer open. Ook voor Duitsers.
'Elk voordeel heeft zijn nadeel' zei onze grote voetbalfilosoof Johan Cruijff al.
Wat?
Of u worst lust!
Wat ik bedoel?
Nou, leverworst of braadworst, bijvoorbeeld.
Dat is voor u toch ook 'gefundenes fressen'!
U had hier helemaal geen idee van?
Nee, wij begrijpen hem zelf ook niet altijd.

Über das Reichsmuseum gesprochen. Inzwischen, nach Jahren sind alle Museen in Amsterdam wieder öffnen. Auch für die Deutschen.
'Jeder Vorteil hat seinen Nachteil' sagte unseren Fußball-Philosoph Johan Cruyff bereits.
Was?
Oder Sie Wurst Lust!
Was ich meine?
Nun, Leberwurst oder Bratwurst, zum Beispiel.
Das ist für Sie aber auch 'gefundenes fressen!'
Sie hatte hier überhaupt keine Ahnung von?
Nein, wir verstehen ihm selbst auch nicht immer.


Sorry, ik spring wel erg van de hak op de tak, geloof ik. Had ik u eigenlijk al welkom in ons land geheten? Dat was namelijk de bedoeling van dit blog.
Dus: hartelijk welkom!
Hoop dat u erg geniet van onze bollenvelden, molens en weer veel geld aan klompen,tulpen en andere begerenswaardige souvenirs uitgeeft.

Sorry, Ich springe sehr von der Absatz auf dem Zweig, glaube ich. Hatte Ich sie bereits willkommen? Das war nämlich der Zweck dieses Blogs.
Also Herzlich willkommen!
Hoffe, Sie genießen unser Blumenfelder, Windmühlen und wieder eine Menge Geld zu Holzschuhe,
Tulpenzwiebeln und andere wünschenswerte Souvenirs verbringt.


Het is bekend dat Duitsers over een uitstekend gevoel voor humor beschikken.
Daarom beveel *) ik u deze clipjes van Von Kooten und der Bie van harte aan.


*) Ik wil hierbij aantekenen dat in Holland het devies 'Befehl ist Befehl' niet geldt.
Es ist bekannt, dass die Deutschen einen ausgezeichneten Sinn für Humor haben.
Deshalb befehl *) ich sie dieser Videos von Van Kooten en de Bie von ganzem Herzen zu.

*) Ich möchte darauf hinweisen, dass das Motto 'Befehl ist Befehl' nicht in Holland gelten.


Ik spreek hierbij de hoop uit, dat door dit blog de vriendschapsband tussen onze landen nog inniger word.
Ja, er is veel misgegaan tussen ons. Had ik het al over de oorlog gehad?

Nou ja, per slot van rekening hebben wij jullie ook jaren geterroriseerd. Met 'het Smurfenlied' van Vader Abraham, de kaasloeders Linda de Mol en Frau Antje, onze waterige tomaten en Louis 'lepeltje-lepeltje' van Gaal.
Ich spreche hiermit die Hoffnung aus, dass durch diesen Blog die Freundschaft zwischen unseren Ländern noch enger Wort.
Ja, es ist eine Menge schief gelaufen zwischen uns. Hatte Ich bereits über den Krieg gesprochen?
Und pro schloss von rechnung haben wir sie auch Jahren terrorisiert. Mit 'Das Lied der Schlümpfe' von Vater Abraham, die Käse-Tussis Linda de Mol und Frau Antje, unsere Wasserbombe-Tomaten und Louis 'Löffelchen Löffelchen' van Gaal.


Nou ja, er is al meer dan genoeg weltschmerz in de wereld, zal ik maar zeggen.

Nun, es gibt mehr als genug Weltschmerz in der Welt, so zu sprechen.


Welkomstliedje

Willkommenmelodie
Meer Columns, Anekdotes, Aforismen en Absurde feiten vindt U hier


Geen opmerkingen:

Een reactie posten