vrijdag 31 augustus 2012

Twitteringen Speciale Editie IV

Twitteringen
Spiegeling van de maatschappij
Speciale Editie IV
Manifesto
 Partijmanifest GÜL.NL
De aanloop naar de verkiezingen, nu over een kleine maand doet nog het meest aan een 'surplace' denken.
De ene partij begon nog later met het voeren van campagne dan de andere.
De partijen die het eerst hebben bewogen en nog verkiezingen voor een lijsttrekker meenden te moeten houden scoren nu (nog) het slechtst in de peilingen.
Wij zijn daar helemaal klaar mee.
Al hebben we door de voortijdige val van de regering dan nog niet alle puntjes op de I en de umlaut op de U kunnen zetten.
Bij ons heerst er geen crisis in de leiding.
We hebben de heer Karel T.Nooitgedacht wederom bereid gevonden om over zijn schaduw heen te springen en de kar opnieuw te trekken.
Wij gaan er dus voor!
Karel T.Nooitgedacht heeft er zin an!

Partijmanifest
G Ü L.NL
de Groen ÜberLiberale Partij Nederland

Een partij wars van loze kreten
Alles moet en kan altijd beter
Niet links Niet Rechts Maar Averechts
Voor en tegen Alles en nog Wat
Maar dan toch voornamelijk 
Tegen het oplaten van proefballonnetjes
Met valse lucht 
Die voor de zwevende kiezers
Worden opgelaten

©KaterOzzy:
Wij gooien liever niet met rijpe tomaten 
En rotte eieren van Columbus


G Ü L.NL
Tegen
Het spuien van politieke meningen in Oneliners
©KaterOzzy: 
Quotejesvolk

G Ü L.NL
Voor
Duurzaamheid, Leefbaarheid, Vrijheid,
Transparantie, Tolerantie en Menselijkheid

Plantaardig, Diervriendelijk, Barmhartig 
En Sociaal
G Ü L.NL

©KaterOzzy:
En voor solidariteit
Karel T. Nooitgedacht: 
Wie kan daar nou eigenlijk tegen zijn.

G Ü L.NL
Tegen
Beestachtigheid, Gewelddadigheid en Populisme


G Ü L.NL
Voor
Verandering
 ©KaterOzzy:
De wind heeft al veel te lang en te fel uit de verkeerde hoek gewaaid
CDA + VVD + PVV = Gedoogkabinet
CDA + VVD + PVV + GPV +... = Gedrochtkabinet

Het is tijd voor een frisse wind
#NieuwSpreekwoord:
 Liever een frisse wind dan een stormfront

G Ü L.NL
Voor
Meer optimisme
©KaterOzzy:
2011 was best wel een goed jaar
De Aarde is ondanks alle voorspellingen
Toch twee keer niet vergaan

G Ü L.NL
Voor
De vrijheid van religie
©KaterOzzy:  
De Vrijheid om elke religie te belijden 
En/of welke God dan ook te aanbidden
Hoe banaal of absurd dit geloof ook mag zijn
Er bestaat geen God tot het tegendeel wordt bewezen
Eerst cynisch zijn en dan pas geloven
Godsdienstwaanzin is een pleonasme

Karel T. Nooitgedacht:
Ik heb op een Christelijke lagere school gezeten en nam alles wat de juf me wijzer maakte voetstoots aan.
Zij leerde mij dat een plus een twee is, dat Haarlem de hoofdstad van Noord-Holland is en dat koeien zoogdieren zijn en ik had en heb nog steeds geen enkele reden om daaraan te twijfelen.
Al haar beweringen over een hogere macht hielden bij mij stand tot het jaar waarin ik erachter kwam dat Sinterklaas niet bestond.
Tijdens een kringgesprek ontstond er een discussie over de vraag of er nu wel of niet een God zou zijn.
Een opmerking van een klasgenootje zorgde ervoor dat de schellen van mijn ogen vielen.
Waarom doet ie dan niks aan alle oorlogen, natuurrampen en zo?
Veel later wist ik dat dit de klassieke vraag 'waar was God in Auschwitz' was.
Sindsdien geloof ik in mensen, de natuur en de God van Spinoza en Einstein.

@KaterOzzy:
Leve het nihilisme
Weg met het Ietsisme 
En het Bovenal 
Al onze Goden zijn immers al eeuwen dood 
Van nul en gener waarde 
Alles of Nietzsche!
 
G Ü L.NL
Voor
Nog veel meer Vrijheid van Meningsuiting in de Media
Karel T. Nooitgedacht:
Wij zijn van mening dat je te allen tijde Vrij moet zijn om alles te kunnen zeggen, zelfs als je daar anderen mee beledigt.
Hoe dom of verwerpelijk uitlatingen ook zijn, dit mag nooit een reden zijn mensen te bedreigen of te vermoorden.
Theo van Gogh gebruikte soms woorden die wij nooit in de mond zouden durven te nemen omdat wij die uitermate kwetsend voor medemensen achten, maar hij had daarvoor uiteraard nooit mogen worden afgeslacht.
Dit geldt uiteraard ook voor politici, dat zijn soms ook net mensen.
Zelfs als dat betekent dat we daardoor met een regering worden opgescheept waarin leden van een Lijst met PleeFiguren zonder leider of bewegingen met een 'Aanvoerder' en een domme aanhang ons land onbestuurbaar maken zitting hebben.

©KaterOzzy:
 Baas in eigen onderbuik! 
 Kies voor jezelf
Eigen ego eerst!

 Een vierde publieke TV-net
Info van de overheid
Postbus51 2.0
DRVDDD
De Rijksvoorlichtingsdienst Draait Door
Met een dagelijks gesprek met de Minister President
Andries Knevel en Joost Eerdmans met avondvullende programma's
Waarin 'kritische' vragen aan de bestuurders van ons land worden gesteld

G Ü L.NL
Tegen
Vaststaande standpunten
Karel T. Nooitgedacht:
Nee daar heb ik echt niks mee.
Wij gaan liever voor voortschrijdend inzicht!
Met de lessen uit de geschiedenis en de kennis van nu zeg maar.

G Ü L.NL
Voor
Het recht om van gebrek gevrijwaard te blijven
Karel T. Nooitgedacht:
Wij mogen ons hier zeer gelukkig prijzen, we zijn geboren in een land waar de welvaart na de ontberingen die de vorige generatie aan het eind van de laatste wereldbrand heeft ondervonden een dusdanig peil heeft bereikt dat niemand meer van honger hoeft om te komen.
Helaas geldt dit nog steeds niet voor grote delen van de rest van de wereld.
Uiteraard zijn wij tegen hongersnood, maar dat wil niet zeggen dat we voor ongebreidelde ontwikkelingshulp zijn.

©KaterOzzy:
Ja duh!
Dan leren ze echt nooit hun eigen 
Sarong, Kebaya, Jilbāb 
Et Cetera 
Ophouden 
 En daar zakt onze broek 
Dan ook weer door af 
Karel T. Nooitgedacht:
We zijn dus tegen alle beperkingen die er toe bijdragen dat boeren, handelslieden en kenniswerkers waar dan ook in deze wereld geen eerlijke prijzen voor hun producten krijgen.

G Ü L.NL
Voor
Beter Openbaar Vervoer
©KaterOzzy:
Als de Nederlandse Spoorwegen en ProRail een beetje willen meewerken
En de (ingezette) bussen, trams en metro's maar op tijd rijden

G Ü L.NL
Voor
Vrijheid om zonder angst te kunnen leven
 Voor
Meer veiligheid 
 G Ü L.NL
Tegen
Oorlog
Voor
Defensie
G Ü L.NL

Karel T. Nooitgedacht:
Bang voor het buitenland?
Nee, niet echt.
Wij zijn van ver na de laatste oorlog die in het Westen van dit continent plaats heeft gevonden en zouden dat graag zo willen houden.
 
©KaterOzzy:
Dat waren andere tijden
 De Sovjet-Unie slingerde de Spoetnik de ruimte in
Het antwoord van het Vrije Westen
Dan liever ook zelf de lucht in 

Karel T. Nooitgedacht:
Mijn conceptie vond plaats ten tijde van de Cuba-crisis.
Er voeren schepen in de richting van Cuba met raketten waarmee kernwapens op de Verenigde Staten zouden kunnen worden afgeschoten.
Dit had, als deze vloot en de regeringen van de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie op het laatst niet links- of rechtsomkeer hadden gemaakt het einde van het humane leven op deze wereld, inclusief het Kapitalistische en Communistische systeem kunnen betekenen.

 ©KaterOzzy:
Ach ja 
Het baasje is verwekt tijdens de Cuba-crisis van Oktober '62  
Het hoogtepunt van de koude oorlog
 Hij heeft de horrorwinter van '63 ook nog meegemaakt
  En maandenlang 
Ingevroren gezeten in de baarmoeder 

Karel T. Nooitgedacht:
Jaren later bestond de dreiging dat troepen van het Warschaupact het Vrije Westen onder de voet zou kunnen lopen nog altijd en werd hij opgeroepen de militaire dienstplicht te vervullen.
Dit lot heb ik een aantal keren m.b.v. de gaten die hiervoor in de wetgeving bestonden kunnen ontlopen.
Het was in die jaren immers vrij onzinnig om je voor te bereiden op een vijand die waarschijnlijk niet zou komen.

 ©KaterOzzy:
 Waarom zou je moeten leren om te doden?
Wanneer is iemand je vijand?
Op het moment dat je in vredestijd 
Een ander door zijn kop schiet
Ben je een moordenaar
Als dat in oorlogstijd gebeurt 
Is iemand aan de ene kant 
Van een willekeurig getrokken grens een held
Wordt degene die een kilometer verderop is geboren
En weigert de trekker over te halen een landverrader

Karel T. Nooitgedacht:
Er bestond in die jaren een wet voor gewetensbezwaarden.
Als je daar een beroep op deed kreeg je vragen waar je als weldenkend mens geen zinnig antwoord op zou kunnen geven.
Wat zou je doen als iemand op het punt zou staan je moeder, zus of dochter zou gaan verkrachten of vermoorden?
Ik heb geen beroep op de wet gewetensbezwaarden gedaan.
Eertijds was ik en ben ik nu nog steeds van mening dat men beter de mogelijke gemoedsbezwaren van hen die wel graag willen leren schieten kan onderzoeken.
Als het ooit nodig mocht zijn om mezelf, de mensen waarvan ik houd en personen die daartoe niet in staat zijn tegen woeste hordes te verdedigen kan ik altijd nog leren hoe je een trekker van een wapen over moet halen.
Uiteindelijk ben ik door de bureaucratische mazen van de wet gekropen.
Nadat ik drie keer uitstel van de opkomstplicht voor de eerste oefening had gekregen en me daarna niet gelijk had aangemeld claimde mijn advocaat dat het ministerie van defensie mij te lang in onzekerheid had gelaten.
Ik kon mij met de toezegging dat ik onmiddellijk weer zou worden heengezonden bij het detentiecentrum voor totaalweigeraars in Nieuwersluis melden.
Het was een kwestie van twintig minuten fietsen heen en vijftien minuten met de wind in rug terug.
Van de vergoeding die ik kreeg voor de kosten die ik eventueel voor het gebruik van het openbaar vervoer zou hebben gemaakt heb ik op een terrasje een pilsje op de gezondheid van de dienstdoende commandant van de militaire penitentiaire inrichting gedronken en er was zelfs nog genoeg geld over om een tweede glas op de toenmalige minister van defensie te heffen.


©KaterOzzy: 
Met gebroken geweertjes is het slecht schieten

Soms is de aanval de beste verdediging
Maar defensie veelal de beste manier om aanvallen te kunnen weerstaan
We kunnen onze defensietaken beter aan Syrië uitbesteden
Die zijn daar veel bedrevener in
En vast ook stukken goedkoper
  
G Ü L.NL
Voor
Vrijheid om zonder angst te kunnen leven
 G Ü L.NL
 Voor
Nog meer veiligheid
 G Ü L.NL
 Tegen
Terrorisme
G Ü L.NL

Karel T. Nooitgedacht:
Bang in het Binnenland?
Nee, ook niet echt.
Sommige groeperingen doen voorkomen dat er in ons land een inburgeroorlog heerst.
Maar het aantal grove geweldsdelicten neemt de laatste decennia gestaag af.
De toegenomen media-aandacht verhoogt weliswaar het algemene gevoel van onveiligheid.
Er worden geld-transporten beroofd, winkeliers door laffe gastjes vermoord en er lopen zoals overal in de Wereld eenzame wolven los rond die medescholieren, winkelende mensen of jongeren op een eiland die er een andere politieke mening op na houden afslachten.

 ©KaterOzzy:
Hoe moet je je daar als burger tegen wapenen?
Niet met honkbalknuppel of zwaarder geschut
Maar met een geestelijke morele bepantsering
Een dikke huid, een scherpe tong, verstand en pen

Karel T. Nooitgedacht: 
En de rest kan worden overgelaten aan een goed getrainde politiemacht.

G Ü L.NL
Voor
Veiligheid
 G Ü L.NL
Tegen
Terrorisme
G Ü L.NL

©KaterOzzy:
Nieuw Spreekwoord
Wie de schoenbom aantrekt 
Steke hem aan

G Ü L.NL
Voor
Meer geluk
 ©KaterOzzy:
Waarom zou je op zoek gaan naar de grote Waarheid
Als het kleine Geluk gewoon op straat ligt 

 Voor
Vrije seks
G Ü L.NL

 ©KaterOzzy:
 Wij staan overal voor open
Mits geheel op wederzijdse vrijwillige basis
En zonder scheve machtsverhoudingen

G Ü L.NL
Voor
Nederland, Europa en de Wereld
 ©KaterOzzy:
 Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen
  

G Ü L.NL
 Voor 
 De Beste gezondheidszorg

Karel T. Nooitgedacht:
Voor een ieder en dus voor iedereen.
Voor het recht op euthanasie voor mensen die uitbehandeld zijn.

G Ü L.NL
Voor 
Betere geestelijke gezondheid
Karel T. Nooitgedacht:
Het kiezerspotentieel van populistische partijen is immers al groot genoeg.
 
Tegen
Vergrijzing
 G Ü L.NL 
©KaterOzzy:
Kleurspoelingen in het ziekenfonds

G Ü L.NL
Voor
Meer Multikul
©KaterOzzy:
Het feit dat er op onze Aarde al nauwelijks sprake is 
Van enige vorm van intelligentie 
Doet het ergste vrezen voor de rest van het universum
Buitenaardse levensvormen zijn van harte welkom 
Mits Groen en bereid zich te conformeren aan ons partijprogramma 
 
G Ü L.NL
Voor
Vrijheid van taalgebruik
Karel T. Nooitgedacht:
Hiervoor verwijs ik u gaarne naar mijn website.
http://seizoensgebonden.blogspot.nl/2012/06/inhoud-seizoensgebonden.html 

Voor 
Beter onderwijs
 G Ü L.NL 
Karel T. Nooitgedacht:
Elke euro die in opleidingen wordt gestoken verdient zichzelf op termijn terug.
Daar worden we allemaal wijzer van.

©KaterOzzy:
 En het kiezerspotentieel van populistische partijen is immers al groot genoeg
   
©KaterOzzy:
Voorkennis is macht!
 
G Ü L.NL
Sta niet Rood
Denk Groen
 G Ü L.NL

Karel T. Nooitgedacht: 
Ik was reeds op mijn tweede niet meer te houden
Dacht indertijd mezelf al uit de box
 ©KaterOzzy:
Ik zeg niet dat vroeger alles beter was
Maar waar is die goeie ouwe nostalgie toch gebleven


 
G Ü L.NL 
Voor 
De Elfstedentocht / Alestêdetocht
Karel T. Nooitgedacht:
Dus tegen het broeikaseffect.
 ©KaterOzzy:
Temperaturen boven de nullijn
Leiden tot ijsinflatie

#IJsbrekend
Om de tocht der tochten toch nog doorgang te laten vinden
Heeft de Vereniging de Friese Elfsteden besloten
Twee steden te schrappen


G Ü L.NL 
Voor
De Olympische Spelen in 2028
©KaterOzzy:
Misschien ietsje minder megalomaan
Nederland en Groot-Brittannië samen?
Eerst maar even de Noordzee droogleggen
Met wadlopen als Olympisch onderdeel
En Erica Terpstra en Koning WillemBier
Die tijdens de opening uit een heli springen 

G Ü L.NL 
 Tegen
Scheef wonen
 ©KaterOzzy:
Je zal toch maar scheef wonen in een aanleunwoning 

Voor
Meer humor
 G Ü L.NL 
©KaterOzzy:
Ik maak nimmer dure grappen
Ik spot goedkoop 

G Ü L.NL 
 Voor
Meer gelijkwaardigheid tussen man en vrouw
 ©KaterOzzy:
Mannen willen altijd maar naar Venus
Vrouwen hebben meer in hun Mars

G Ü L.NL 
Voor
Orgaandonatie
 ©KaterOzzy:
Iemand een warm hart toedragen is altijd goed

G Ü L.NL
Voor
De Republiek
Karel T. Nooitgedacht:
Maar laat Koningin Beatrix haar karwei nog maar even afmaken.

 Tegen
De monarchie
 G Ü L.NL  
©KaterOzzy: 
Mag ik u allitereren majesteit ?
Lieve Bazige Bea
U blijft ons aller capitaine of monarchy
Met alle respect voor Willem Bier, eh ...sorry Willem Vier
Alex kan toch beter maar ergens anders zijn scepter gaan swaffelen

Voor
Meer dierenwelzijn
G Ü L.NL 

Karel T. Nooitgedacht:
Megastallen hebben weinig te maken met dierenwelzijn.

©KaterOzzy:
 Eeder met dierenhelzijn

Varkensflats=Big Business

 Plofkippen 
Om uit je vel te springen
  
Tegen
Uitwassen van het Kapitalisme
G Ü L.NL 
Karel T. Nooitgedacht:
Te hoge bonussen voor werknemers van banken en op de beurs.

 ©KaterOzzy:
 Windwindhandel-situaties
Wij zijn van mening 
Dat we de moneymongolen 
Die bij banken en de beurs werken 
Beter 
Als mensen met het syndroom van Dow Jones kunnen betitelen

Voor
De Verbeelding 
G Ü L.NL 

Karel T. Nooitgedacht:
Linkse hobby's, Kunst met een grote K en een kleine beurs.
G Ü L.NL 
 Tegen
Zinloos geweld
©KaterOzzy:
Ach ja, 
Iedereen heeft wel eens een Badr Hari-dag

Tegen
Het ongenuanceerd afgeven op andere partijen
 G Ü L.NL
 
Karel T. Nooitgedacht:
Gewoon normaal blijven doen dus.
Wij gaan van onze eigen kracht uit. 
We hebben geen breekpunten, al onze standpunten zijn sterk.
Het lijkt mij toch wel dat de kiezers zelf met hun Onderbuikspreekacteurs kunnen afrekenen.


 ©KaterOzzy:
Ik las laatst 
Dat de universiteit van Wageningen mensen opriep 
Keutels van bruine ratten op te sturen
Dacht in eerste instantie 
Dat het hier een meldpunt voor uitlatingen van PVV-ers betrof

 Een aangiftepunt 
Voor een ieder die door brievenbussen pist
Of zich op andere wijze belachelijk maakt
Gulp.PisPaaltje.NL

De Euro inruilen voor de Gulden
Als je de regering door apen laat gedogen
Kan je met pinda's betalen

Is de geachte afgevaardigde van de PVV
Er al van op de hoogte dat er in landen
Die niet tot de Eurozone behoren
Ook economische crisis heerst?

Karel T. Nooitgedacht:
PVV Tweede Kamerlid Dion Graus heeft een onderscheiding voor zijn verdiensten voor het Nederlandse circus en voor zijn activiteiten voor dieren ontvangen.
De prijs werd uitgereikt door de Vereniging van de Nederlandse Circus Ondernemingen.
  
 ©KaterOzzy:
Circusprijs voor Dion Graus?!?
De gouden flapschoen?

Heeft Dion Graus de naam BPN
De Beestachtige Partij Nederland al geregistreerd?
Het zou toch jammer zijn 
Als hij onverhoopt uit zijn partij wordt gezet
En dan over de kiesdrempel struikelt.

144 Red een dier
 Dion Graus 
Wat een wous!

De PVV:  
De Partij voor Volk en Vaderland.
Een kiezer:
Hullie en zullie buitenlanders
Ons vooroordeel

Koningin Beatrix:
OOG (Oh Onze God)
Hun Henk en Ingrid
Onze onderdanen

Brekend nieuws
De PVV valt uit elkaar

Frits Wester:
Hun politiek gekrakeel
Mijn nieuwe zeilboot

Waterstofperoxide wordt tegenwoordig 
Voor het doden van giftige algen gebruikt
Maar het is blijkbaar ook funest voor hersencellen

Henk en Ingrid:
Wij weten nog niet wat we gaan kiezen 
Twijfelen nog tussen de #Stemwijzer en het #Kieskompas

Partij voor de Dieren?
Fuck geen mieren
Kies partij voor de dieren!

SGP
de Staatkundig Gedeformeerde Partij?
Uit klei zijn wij geschapen
En we modderen maar voort

 Krijgen die gereformeerden
Eigenlijk ook tweeënzeventig maagden in hun hemel?
Of hebben zij het quota 
Aan dochters op Aarde reeds opge(mis)bruikt 

 de Piratenpartij?
Ga eens ff lekker campagne voeren in Somalië!
De kost gaat voor de buit uit

Nieuwe democratie?
Nieuwe stemcomputers vegen schoon
Een keer klikken om je voorkeur uit te spreken
Dubbelklikken om 'foute' politici aan te geven

 G Ü L.NL
Voor een Zachte Lente, Warme Zomer, 
Hete Herfst en een Frisse Winter
 
Hero Brinkman
Ik houd het ff niet meer bij
Van welke partij is ie nu weer?

De OBP?
 De OnderbuikPartij 
Oh, juist
De onafhankelijke Burger Partij

Onafhankelijkheidsverklaring
Ik scheid me af van de mensheid
Heb geen zin om rekening met anderen te houden
Ben nu eenmaal heel erg anti anticiperen
Een fusie tussen de Onafhankelijke Burgerpartij en Trots op Nederland? 
Sara Burgerhart Voor Nederland 
Betje Wolff in schaapskleren 
Dekt het land toe onder Aagje Deken?
Rust zacht Hollanders

 PDK??
Politieke Draai Kont?
Oh DPK
Democratisch Politiek Keerpunt
Ach ja,
Het is weer eens iets anders dan Keerpunt '72

Karel T. Nooitgedacht:
DPK ?
Ben ik daar als kind niet tegen ingeënt?

 ©KaterOzzy:
Liefde is... neuzen met elkaar

Karel T. Nooitgedacht: 
Nu alleen nog maar even de neuzen dezelfde kant op.
   
©KaterOzzy:
Nieuwe politiek?
Nee hoor!
Een beetje van mezelf
En een beetje van Machiavelli
We leven in VOC2.0 mentaliteit-tijden
Er zijn dagen dat je alle ironie moet laten varen
En beter een cynischer koers kan voeren
Als je dan maar net doet
Of je het vrije woord
Hoog in de zeilen hijst

Ben allang blij
Dat Henk Bleker geen lijsttrekker
Voor het CDA is geworden
Kan hij tenminste weer wat meer tijd
Aan het verwaarlozen
Van zijn pony's besteden

Nee Henk Bleker is geen geiteneuker
Het betrof hier een lammetje

Buma?
Badr Haersma Buma??
 Ja, of hoe heet die man dan ook alweer?
Dat is toch die man met al die volgers op Twitter?
Goedemorgen Tijdlijners
Oproepje:
Kunnen jullie allemaal even een bevestiging van jullie echtheid twitteren
Een DM met een kopietje van jullie paspoort is genoeg
Mag toch hopen dat er meer kiezers op je stemmen
Dan je volgers hebt 
Sybrand
Oude politiek:
Ik buig niet naar links en ik buig niet naar rechts
Nieuwe politiek: 
We houden onze rug niet recht,
We gaan door onze knieën
Sybrand van Haersma Bu(k)ma(n) 
Karel T. Nooitgedacht:
Ik begrijp ineens ook hoe dwaallichtje Waxine Verhagen aan die rugpijn kwam.

Hoogste tijd om een keuze te maken 
Het is Vijf Voor Twaalf September 
G Ü L.NL

 ©KaterOzzy:
Al die meneren Wijdbeens van tegenwoordig 
Allemaal in een politieke spagaat 
Waaruit ze niet meer 
Werkelijk voor het Volk op kunnen staan

SP
S-PAY
Laat de rijken de crisis betalen?
 Sociaal Populisme! ©KaterOzzy:
Ik kom niet uit een rood nest
Ben meer een Populist
Een Boer Koekoeksjong

Henk en Ingrid:
Heeft de Lijst Pim Fortuyn 
'Over my dead body' 
Waar Roemer nu mee komt 
Ook al niet eens als verkiezingsslogan gebruikt?

Mirjam van den Broeke, hoofdredacteur van zakenblad Quote:
Die rode vloeistof op de poster kan ook als tomatenketchup worden gezien. 
Karel T. Nooitgedacht:
Misschien was het beter geweest als Roemer dan in beeld was gebracht terwijl hij met tomaten werd bekogeld. 
Een potentiële kiezer (hopelijk op onze partij):
De afbeelding is een rechtstreekse verwijzing naar 'The Texas Chainsaw Masacre', een bloedbad met veel doden, niks tomaten ;) 
 Karel T. Nooitgedacht: 
Dan kan Roemer altijd nog ... eh 'terug slaan' met een gefotoshopte poster van 'the Shining' waarop hij als Jack Nicholson met een bijl op de deur van ' t Torentje' inhakt.

 ©KaterOzzy:
 Waar door politici op elkaar wordt ingehakt vallen spaanders
 Ach ja, iedereen heeft wel eens een Badr Hari-dag

Karel T. Nooitgedacht:
Ik heb ooit bij een standje van het CDA een verkiezingsposter gevraagd ...en gekregen waarop de slogan 'Laat Lubbers zijn karwei afmaken' stond.
Heb die voor mijn raam gehangen.
Kreeg veel commentaar van boze buurtgenoten.
Ze vielen voornamelijk over het feit dat ik twee woordjes met zwart tape had afgeplakt.
Ze hadden groot 
gelijk, dat kan je niet maken.
Maar ik heb afstand genomen van die onbezonnen daad van mijn jongere ik.
Tegenwoordig is het gelukkig voor politici niet meer nodig om met modder te smijten.

©KaterOzzy: 
En je kan daarna je handen altijd in onschuld wassen
Bij voorkeur met producten van onze sponsor

Karel T. Nooitgedacht:
Onze Partij-financierder!

©KaterOzzy: 
Die gasten die ook de tomatensoep aan Roemer leveren
Via: Tanja Buitenhuis @spechtje
©KaterOzzy: 
Is Groen Links eigenlijk wel biologisch afbreekbaar?
Sap, Dibi en van Gent konden niet met elkaar door een deur
Zo dik zijn Jolande, Tofik en Ineke toch ook weer niet?!?!

Vechten voor windmolenparken op zee
Het is maar te hopen dat niemand er dan de stekker uittrekt

Tofik Dibi
Oen Links?

Tofik Dibi:
'Ik ben aan het vechten als een leeuw!'
Hup Tofik hup!
Laat de leden niet in hun hempie staan

BAM?
De grap GroenLinks zakt met een klap in de peilingen 
Is vast al veel te vaak gemaakt

 Waarschuwing:
De verkiezingen staan voor de deur 
Ramen en deuren gesloten houden!
G Ü L.NL

Karel T. Nooitgedacht:
Die geschiktheidstest voor parlementariers waarbij met een intelligentietest, simpele rekensommen en puzzels moest worden aangetoond dat je Tweede Kamer-fähig bent was ook een aanfluiting.
©KaterOzzy: 
Dibi speelde vals bij de rekentest
Ik begreep ook ineens 
Waarom hij geen woordvoerder voor onderwijs meer is
En nog op een zetel rekent

 Geef mijn portie Tofik Dibi maar aan Fikkie

D66
Als je op de Draaikonten66 stemt
Moet je niet zeuren dat er niets wordt bereikt
Jammer maar helaas
Gewoon Pechtold gehad

 VVD
Nooit gedacht
Dat we meer van de echtgenote van de Noord-Koreaanse leider
Kim Jong-un zouden komen te weten
Dan over de partner(s) van Mark Rutte
Laat staan dat we nu enig inzicht hebben
Waar Onze jeune premier eigenlijk voor staat
Niks?

Karel T. Nooitgedacht:
Rutte belooft: 
€1000 voor 'hardwerkende Nederlanders'. 
 
Rutte beloofde: 
500.000 banen bij de laatste verkiezingen

Onder Rutte:
Zijn er inmiddels nog 100.000 werklozen bijgekomen.

Dus hoeft Rutte:
Die 600.000 mensen die nu nog geen baan of geen baan meer hebben geen 1000 te betalen.

Ik reken het zelf wel even uit:
Een eenvoudig rekensommetje leert ons dan dat  Rutte ons land een besparing van (500.000 + 100.000) x1000= 600 miljoen heeft opgeleverd.

Rutte wordt hartelijk bedankt! 

©KaterOzzy: 
Als  je iets maar hard en vaak genoeg roept 
Lijkt het bijna wel waar

G Ü L.NL
Ons programma is doorgerekend 
Wij staan voor niks

©KaterOzzy:
PvdA
Partij voor of van de asocialen?
Er wordt nog immer naar pek gezocht om de idealistische veren weer aan te plakken
G Ü L.NL
   Voor
Openbaarheid van partijfinancieringen

Tegen
Lobbyen in achterkamertjes
 G Ü L.NL 

 
©KaterOzzy:
We hebben het hier over van het lobbyen het oudste beroep maken
Ik weet best wat politici willen doen
Wat er in achterkamertjes gebeurt
Geile lobbyisten komen langs
En de heren laten zich pijpen

G Ü L.NL 
 Tegen
Persoonsverheerlijking van partijleiders
Karel T. Nooitgedacht:
Helemaal mee eens!

Als u ook van mening bent
Dat alles over uw schoenen golft
Stemt
G Ü L.NL
 ©KaterOzzy:
Op de kiesdrempel van het stemlokaal
Nog maar een laatste 
Recht voor zijn raap
Op uw kiezen 
Stemdavies
Bent u het onverhoopt niet met ons eens
Ga dan vooral toch maar niet stemmen
Dan telt elke stem 
Die wel op ons wordt uitgebracht
Nog zwaarder
Dan zoeken wij het wel voor u uit

En eigenlijk zijn we nog het meest benieuwd
Welke verkiezingspeilhond gelijk krijgt
En 
Of het stemkompas 
 Of de kieswijzer
Gaat winnen 

U stemt
 G Ü L.NL
Wij regeren 
 
Mijn, onze en uw lijsttrekker
Karel T. Nooitgedacht
Is @ UR Service
Lijstduwer ©KaterOzzy Approves this message

 (Ferry/Manzanera)
I am for a life around the corner
That takes you by surprise
That comes leaves all you need
And more besides
I am for a life and time by numbers
Blast in fast 'n' low
Add 'em up, account for luck
You never know
I am into friendship and plain sailing
Through frenzied ports o' call
O shake the hand to beat the band
With love is all
Or nothing to the man who wants tomorrow
There's one in every town
A crazy guy, he'd rather die
Than be tied down
I am for the man who drives the hammer
To rock you 'til the grave
His power drill shocks
A million miles away
I am for the revolution's coming
I don't know where she's been
For those who dare because it's there
I know I've seen
Now and then I've suffered imperfection
I've studied marble flaws
And faces drawn pale and worn
By many tears
I am that I am from out of nowhere
to fight without a cause
Roots strain against the grain
With brute force you'd better
Hold out when you're in doubt
Question what you see
And when you find an answer
Bring it home to me.

Het zaallicht dooft.
Karel T. Nooitgedacht daalt het podium af en verlaat het gebouw.
Doctor ©KaterOzzy likt zijn ballen en heeft last van muizenissen.
'Nu ben ik nog de kroonprins...maar als ik t baasje nu nog een paar jaar kopjes geef en blijf spinnen...'


Meer Columns, Anekdotes, Aforismen en Absurde feiten vindt U hier