vrijdag 20 januari 2012

Fragment Seizoensgebonden De Zomer van Maarten Hubertus Hemelsoet hst 1

Karel Nooitgedacht en Murk Hemelsoet zitten op het bankje voor de kerk aan de Vondelgracht waar bijna een jaar eerder de roman Seizoensgebonden is begonnen.
Murk heeft ruim een week vrij van zijn werk bij SSS omdat dertig april op een zaterdag viel en de viering van de laatste Koninginnedag hierdoor naar maandag is verplaatst, op woensdag hoefde hij  niet te komen als compensatie voor de Dag van de Republiek op dinsdag en morgen is het Bevrijdingsdag en die dag krijgt hij volgens de collectieve arbeidsovereenkomst op vrijdag terug.
Het is fantastisch weer en Karel heeft hem een uur eerder enthousiast gebeld om hem uit te nodigen voor de filmvertoning van de verzamelbox die de Britse comedy-groep Monty Python van hun televisieprogramma's heeft uitgebracht waar hij kaartjes voor heeft weten te ritselen.
Murk vond toch al dat hij de laatste dagen genoeg binnen heeft gezeten en geschreven en heeft de invitatie om zijn vriend bij het bankje te ontmoeten dadelijk geaccepteerd.
De laatste tijd was Karel niet helemaal zichzelf, wel dronken doch met een bezwaard gemoed na het overlijden van zijn stiefvader, maar tot Murk's genoegen heeft hij zijn drinkebroer ditmaal in een veel blijgeestigere bui aangetroffen.
Karel reikt Murk een biertje aan en vraagt hem hoe het met het schrijven gaat.
Murk laat Karel lezen wat hij die ochtend heeft geschreven.

Er riekt iets in de oranjevrijstad Louloenen, de hoofdstad van de republiek Gedogia.
Het is de geur van achtergelaten rottend voedsel, verschraald bier en nog niet helemaal opgetrokken nederwietwalmen.
De vleesgeworden slechte adem van een stad die de herinnering vormt aan de uitspattingen bij de vieringen van de afgelopen dagen.
Het is de vroege morgen van de vierde mei, de feesten van de tweede en derde zijn voorbij en er waden bijkans nog slechts louter toeristen door de metershoge laag achtergelaten plastic bekers op het GerbrandAdriaenszBrederoplein.
Het is bladstil, van de frisse politiek wind die onlangs door deze stad en dit land heeft gewaaid is nog maar weinig te merken.
In de stad van de vuige lusten in de republiek der lage landen moet het ruimen van het puin nog beginnen en de waan van alledag zijn loop nog hervatten.

'Het is wel een beetje pathetisch' meent Karel.
Murk lacht de kritiek weg.
'Ik kende eigenlijk ook alleen maar de zin "Something is rotten in the state of Denmark." uit William Shakespeare's Hamlet en ik heb de rest er dus zelf maar bij verzonnen.'
Karel lacht en merkt op dat hij de aanwezigheid van de penetrante stank in ieder geval wel erg goed getroffen vindt.
'Het schoonmaakpersoneel staakt al weken voor meer respect en een hoger salaris en nu gaan de  vuilnismannen ook nog een week actie voeren om hun eisen kracht bij te zetten.' 
Murk is zojuist door het hoofdspoorwegstation gelopen en vertelt hoe de wantoestand daar inmiddels is.
'Het stonk er vreselijk, je kleefde aan de grond van de half opgedroogde plakkaten chocolade en koffie uit de bekertjes die mensen op de grond hadden gegooid en uit een luidspreker klonk de stem van een omroepster die in vier talen het understatement van de eeuw voorlas.'
'Helaas is dit station op dit moment ten gevolge van de staking onder het schoonmaakpersoneel niet zo schoon als u van ons gewend bent.'
'En dan hangt de stad ook nog steeds vol met van die verkiezingsposters van het CDA met de slogan Spuiten en Schrobben.'  Meer fragmenten uit Seizoensgebonden vindt u hier
Geen opmerkingen:

Een reactie posten