maandag 30 april 2012

Hoer A


Een klein stadje in het midden des lands, de viering van Koninginnedag, ergens halverwege de jaren '60.

Ter verhoging van de algehele feestvreugde is er een spel voor de lokale jeugd bedacht.
Het is de bedoeling dat zij via een met groene zeep ingesmeerde helling letters op een bord gaan hangen.
Al spoedig verschijnt het eerste woord.
'Juliana.'
De baan wordt altoos gladder en het begint erop te lijken dat het aanbrengen van het volgende woord allengs meer moeilijkheden op zal gaan leveren.
Letter voor letter ontstaat het woord H O E R.
Ondanks de verwoede hulppogingen van de plaatselijke pastoor, het hoofd der lagere school en de beduusde burgemeester lukt het het laatste kind toch maar niet om met de letter 'A' tegen de baan op te klimmen.


 Meer Columns, Anekdotes, Aforismen en Absurde feiten  

vindt U hier


Geen opmerkingen:

Een reactie posten