zondag 8 april 2012

Gerard Reve


T.g.v. de zesde sterfdag van Gerard Reve, 8 april '12.

 Gerard Reve (1923-2006) | Machelen, België 
Onderdeel van Het Witte Rozen project: 
Directeur van het Letterkundig Museum, Aad Meinderts,
 legde in 2010 op elk graf van de 100 Pantheon-schrijvers een witte roos.

Op twitter was het vandaag #ReveTweetdag. .
Het initiatief hiertoe werd genomen door Willem Minderhout.

De heer Minderhout had ZKH prinses Maxima bereid gevonden de #ReveTweetdag te openen.
Ik had eigenlijk gehoopt dat dit door Marga Klompé (de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk die de uitreiking van de PC-Hooft-prijs 1968 verrichtte) zou gebeuren.
Maar aangezien zij reeds in 1986 is overleden was Maxima natuurlijk een goed alternatief.

Een bloemlezing van mijn favoriete aforismen, gedichten, citaten en anekdotes betreffende de grote volksschrijver aangevuld met een paar bijdragen van ondergetekende.
Gedeeltelijk afkomstig uit mijn eigen verzameling, maar het merendeel is van collega-tweeps.

Het leven is de generale repetitie van een stuk dat nooit wordt uitgevoerd -Gerard Reve
 
Vannacht droomde ik dat Gerard Reve trending was
Werd wakker met een gelukzalig gedachte:
#ReveTweetdag 'Het is niet onopgemerkt gebleven'

Het wezenlijke van een volwassen volgroeide religie is dat zij iets zegt, maar iets anders 
bedoelt.  -Gerard Reve

Als ik me de wedergeboorte Gods voorstel, dan zie ik die niet in de mens. 
Het zou een lam kunnen zijn, maar ik vind een ezel liever -Gerard Reve

En God was een ezel en hield veel van mij en iedereen was erg gelukkig -Gerard Reve

De Katholieke kerk is een poppenkast en in een poppenkast hoort een Jan Klaassen 
-Gerard Reve

Ik deed iets waarvan ik wist dat het geboden was, zonder te begrijpen waarom -Gerard Reve

De protestant wil de wereld veranderen, de katholiek vindt de wereld zoals die is al erg genoeg. De protestant wil de wereld aan God onderwerpen, de katholiek wil liever God aan de wereld ondergeschikt maken. Dan kan je nog es wat eten en drinken. -Gerard Reve

Ik dronk toen wijn, maar ik had wel jenever in huis, want ik hield altijd rekening met anderen. -Gerard Reve

Ik zie wel alles, veel te veel zelfs, en ik onthoud ook alles, maar er door duiding mijn weg in
 vinden gaat mij niet gemakkelijk af -Gerard Reve

Ja, er werd en wordt in ons kleine landje geknoeid en gesjoemeld, reken maar. -Gerard Reve

Ik heb heimwee naar God, dat is mijn ziekte, verder ben ik gezond -Gerard Reve

Die Aad Nuis was een zenuwlijder, net als ik. Maar ik maakte er muziek bij en hij niet.
-Gerard Reve

Dit is geschreven door een zoekende en zwervende ziel -Gerard Reve

Stel je voor dat de kater niet bestond. Dan was alles nog veel erger. -Gerard Reve

Dat Koninkrijk van U weet U wel, wordt dat nog wat? -Gerard Reve

Aan een jongen die niet wist wat werken was, en die een leegloper of een soort kunstenaar 
was, daar had je niks aan. -Gerard Reve

Ik laat mij niet tiranniseren door goede smaak -Gerard Reve

Twee maal psychisch getest op mijn intelligentie
-de tweede keer sprong het apparaat stuk, omdat mijn quotiënt te hoog was om door 
dat apparaat gemeten te kunnen worden en veel, veel leed ondervonden.   
-Gerard Reve

Dat zijn we toch allemaal: kleinburgers, lafaards, schijthuizen, dikdoeners, oplichters? 
-Gerard Reve

Stel je voor, dat het wel goed kwam, kunstbroeder – ik mag er niet aan denken -Gerard
Reve

Sporten is een onzinnige tijdsbesteding, heb je ooit een hert of konijn zien sporten?
 -Gerard Reve 
Antwoord Nico Scheepmaker: 'Heeft een hert of konijn ooit een boek geschreven?'

Ik zou graag zoveel mogelijk mensen in kennis willen brengen met het Rooms Katholieke 
geloof dat een zeer morsig, verdorven en uitmuntend geloof is, zonder kop of staart, 
onmetelijk, artistiek & onbegrijpelijk. 
-Gerard Reve

Ga maar zoveel mogelijk naar de Mis, dat is goed voor je koppijn -Gerard Reve

 Gerard had een geestige bijnaam voor een van zijn vrienden
Meen dat het hier de heer Schafthuizen betrof:
Anusje van alles

De Koningin leest ook massa's boeken over Liefde
Ze vindt veel van wat er tegenwoordig geschreven wordt ‘onnodig ruw’ & ik ben het 
daarin met haar volledig eens.
- Gerard Reve

Het gaat over een zeepbel die uiteen spat.
Men noemt dit werk ‘sterk autobiografisch. 
-Gerard Reve

Ik vind dit leven al geweldig. En straks nog het eeuwige leven in de Hemel. Je vraagt je weleens af: 'Waar hebben wij het aan verdiend?' -Gerard Reve

Edelgrootachtbaar College! Ik heb er niet de minste behoefte aan, mij achter de R.-K. Kerk te verschuilen,kan best voor mezelf opkomen -Gerard Reve

Wordt dit ook allemaal genoteerd? Het is allemaal wel interessant wat ik zeg, maar je moet er niet over tobben, er niet van wakker liggen. Dat is niet nodig. Ik ben een groot schrijver, maar ik laat me er niet op voorstaan. -Gerard Reve

 Terwijl hij zijn veertiende flesje pils uit de krat trekt en met de wipper, zonder te kijken, kreunend openduwt - zoals de orang oetan, zonder zijn blik van het publiek te wenden, een pinda tussen duim en dierenvinger knappend pelt – klaagt Hugo R. luid tot mij voort: 'Mijn lijn wordt afgetapt. Al maanden.'
'Je wàt wordt afgetapt?'
'Mijn telefoon. Ik word afgeluisterd: het klikt.'
'Ongehoord,' zeg ik, terwijl ik denk:
'Wat valt er bij jou af te luisteren?' -Gerard Reve

Kunst heeft in haar diepste wezen niets met de maatschappij te maken. -Gerard Reve

Zoude dit boek ‘in een behoefte voorzien’? Het zoude mij geenszins verbazen als zulks 
het geval is want bij God en in Nederland is alles mogelijk.
 -Gerard Reve

'Maar wat hebben wij aan al die ellende?’, zal de beproefde lezer vragen.
Er zijn toch ook mooie dingen in het leven om over te schrijven? -Gerard Reve

Je hebt, dacht hij, de adem als een lucht van beschimmelde oude jassen, die in azijn
 worden gekookt.
-Gerard Reve

Ze gaat bij het lezen met haar kop heen en weer. 
Ze is mijn moeder.
Zie haar onmetelijke goedheid. 
-Gerard Reve

Het graf gaapt, de tijd zoemt en nergens is redding. Arme man. Lekker zielig.
Fijn medelijden hebben.
-Gerard Reve

Bessen-appel’, las hij zacht. ‘Bessen-appel’,zei hij bij zichzelf, ‘bessen-appel. 
Help ons, eeuwige onze God. Zie onze nood.
-Gerard Reve De Avonden

Gevraagd naar zijn opinie over het jongste prachtboek 'De Avonden',  
zeide eens de oude schrijver Nescio: ' 
Dat boek, dat is geen boek, dat is een onboek.' ' Toch pakt het je wel aan, Pappie,' wierp zijn vrouw hem tegen, 'Dat is zo,' gaf hij toe. ' Net als de cholera.'   
 -Gerard Reve


Er schijnen auteurs te bestaan, die niets hebben om over te schrijven. -Gerard Reve
God heb meelij met de mensen die denken
Dat het boek De Vierde Man van Gerard Reve
Over een scheidsrechter gaat

Rebecca van P.:
2 ex-vriendjes ontmoet vanavond bij concert Minnypops
Zijn nu echte meneren met verantwoordelijke banen
Reply:
Zo zie je maar weer, later komt alles toch nog goed
(zou Reve het zo gezegd hebben?)

Zonder oorlog heb je niks aan televisie... - Gerard Reve

De grote Gerard Reve show 1974

Laatst zag ik een oude televisieshow van Gerard Kornelis van het Reve
Via het digitale kanaal Geschiedenis 24 op het internet terug
Deze blasfemische uitzending vol viespeukerij zal indertijd
Toch wel door de VPRO over de wereld zijn uitgestort?!
Doch nee, het was de Nederlandse Omroep Stichting, ook erg.

De Blijde Boodschap
Ik zat met kloppend hart voor de kleurentelevisie, en dacht:
Zijne Heiligheid zal toch wel gewag maken van het toenemend verval der zeden?”
En ja hoor, nauwelijks was hij begonnen, of ik hoorde al:  
Decadentia, immorale, multi phyl ti corti rocci;
influenza filmi i cinema bestiale
contra sacrissima matrimoniacale
criminale atheistarum rerum novarum,
(et cum spiritu tuo), cortomo:
nix aan de handa.
Het was jammer, dat het zo kort duurde.
Maar toen het uit was, was er fijne muziek van het leger.
Gerard Reve

T.g.v. #ReveTweetdag hebben we de Paus bereid gevonden
In zijn Urbi et orbi gewag
Te maken van het toenemende verval der zeden

Allerzielen
Nadat we bij die en die gezeten hadden,
gingen we bij je weet wel nog wat drinken.
Dinges was er ook, en zong een lied
over een naamloos Graf van eeuwigheid.
Gerard Reve in Verzamelde Gedichten, Amsterdam 1987 p.54

Paradijs
Ik was een heel erg grote beer die toch heel lief was.
God was een Ezel en hield veel van mij.
En iedereen was erg gelukkig

Gerard Reve in
Verzamelde Gedichten, Amsterdam 1987 p. 36

Al hebt gij mij verworpen en verstoken van Uw licht, ik ga gewoon door, of er niks aan de hand is. 
- Gerard Reve

Die man die heb gelijk, dat het aldoor erger wordt in plaats van beter, niks voeren ze uit, al dat werkschuwe tuig en wie betaalt dat - Gerard Reve

Het leven is geweldig. Het is beroerd dat je iedere dag werken moet, maar verder is het een feest. 
- Gerard Reve

Je hoorde het door het plafond en vloer heen, boven, als je in bed lag. Dat de arbeiders de macht moesten hebben Het is er nooit van gekomen, God zij dank, maar je zit er wel mee als je dat getetter altijd moet aanhoren. - Gerard Reve
Er is niets tegen waanzin, zolang er maar Gods zegen op rust, en er bovendien een systeem in zit - Gerard Reve

Met wat ik schrijf is het precies als met het Evangelie: men dient het ernstig te nemen, maar niet al te serieus. - Gerard Reve

Ik vertel op de beeldbuis dat ik het weet, uit liefde en respect voor de kijkers want iemand die het niet weet kun je overal krijgen - Gerard Reve

Ik vind zelf het gaat erom dat je iets medemaakt. Je wilt wel dat er nooit iets gebeurt maar dat heb je niet voor het zeggen - Gerard Reve

Onze geliefde Vorstin waakt over ons en zorgt ervoor dat het regent, waarbij ze eerder te gul dan te schriel is - Gerard Reve

Geloof, Hoop en Liefde, en als het niet goedschiks gaat, dan maar kwaadschiks, wie niet horen wil die moet maar voelen - Gerard Reve

Matigheid in alles, reinheid op eigen lichaam en kleding betrachten, zich onthouden van onkuise taal als we daar nu eens allemaal mede zouden beginnen ..! - Gerard Reve

We dronken met de geveinsde onwennigheid van geschoolde happers -Gerard Reve
Veertien Etsen van Frans Lodewijk Pannekoek voor Arbeiders Verklaard

Alles was altijd anders den men dacht, wist Wessel -Gerard Reve
Het hijgend hert

Een man moge veel weten, een vrouw begrijpt alles. -Gerard Reve

'Goedkope wijn, masturbatie, bioscoop, schrijft Céline. De wijn is op, en bioscopen zijn hier niet. Het bestaan wordt wel eenzijdig' -Gerard Reve

Harry Mulisch is een gemotoriseerde relletjesvoyeur. -Gerard Reve

Zeg, heb jij geen reet?" "Hoezo? Je riekt zo uit je mond -Gerard Reve
Boek van de Violet en de dood

Rode wijn trekt de zware en trage sappen uit het lichaam. Je bakt goed, van wijn -ja, je bolus is wel inktzwart maar hij komt op tijd, elke morgen, geen kruimel- of papwerk, maar een forse augurk of komkommer-en je watert goed af -Gerard Reve
  
Gerard Reve - Dagsluiting

 

  Zie ook

 
 
Meer Columns, Anekdotes, Aforismen en Absurde feiten
vindt U 
hier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten