maandag 12 december 2011

Fragmenten Seizoensgebonden Lentebal hst 8 II

Ondertussen zitten Ruud Voordewind, Eddy Dubois en Harry Spaan op het bankje voor de kerk en zijn onder het genot van een biertje druk in een gesprek verwikkeld over de voor- en nadelen van het celibataire leven.
Ruud heeft onlangs een berichtje over Anna Nobili, een voormalige paaldanseres gelezen die non is geworden en voor hoge geestelijken in het Vaticaan is gaan dansen.
De exotische danseres verklaarde dat ze genoeg had van haar zondige leven, maar dat zij toch nog graag in het centrum van de belangstelling wil blijven staan.
Ze zei dat haar nachten vroeger 'waren gevuld met kwaad, met seks en drugs' en 'dat ze zelf niet minder dan een drug was voor de mensen die naar haar kwamen kijken.'
Het erotische dansmarieke was tot inkeer gekomen na een bezoek aan het heiligdom van Franciscus van Assisi.
Ze omschrijft haar bekering als die van Saulus die toen hij onderweg naar Damascus was om de volgelingen van Jezus te bestrijden het licht had gezien en zijn naam in Paulus veranderde.
Anna Nobili maakt nu deel uit van de Zusters van het Heilig Huis van Nazareth, zijn noemt zich ballerina voor God en zegt dat haar levensdoel is om te bidden met haar lichaam.
Ze voert met haar mystieke choreografie een heilige dans uit die La Bibbia Giorno e Notte (De Bijbel Dag en Nacht) heet in de Heilig Kruis van Jeruzalem basiliek.
Onder de gasten die regelmatig haar optredens bezoeken is o.a. aartsbisschop Gianfranco Ravasi, de President van de Pauselijke raad voor Cultuur.
De prestaties van Nobili worden ten behoeve van een meer algemene circulatie in het Vaticaan ook op video opgenomen.
D
e verslaggever melde verder nog dat de dame in haar rode kleding nog steeds een zeer erotische uitstraling heeft.
Harry deelt mee dat hij overweegt Rooms Katholiek te worden. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ Murk merkt op dat er altijd wel de een of andere aanleiding kan worden gevonden om geweld te gebruiken, maar Karel zet zijn verbale kruistocht tegen de hypocrisie van de RK-kerk nog even voort en richt zijn pijlen nu op aartsbisschop Ravasi.
Het blijkt dat hij ook over de bekeerde danseres die haar benen nu in Rome om palen pleegt te slaan heeft gelezen en hij is daarnaast nog een ander bericht tegengekomen waarin stond dat de Cultuurpaus van het Vaticaan de bisschoppen van de heilige moederkerk waarschuwt dat er bij de verkoop van kerkgebouwen rekening gehouden moet worden met de toekomstige bestemming van de Godshuizen.
'Hij gaf een kerk in Hongarije als voorbeeld, waar zich na de verkoop een nachtclub in had gevestigd en waar de striptease-act op het altaar werd uitgevoerd.'
'Mooi gesproken, maar in de praktijk laat hij zelf een voormalige stripster naar zijn pij dansen.'
'Die Gianfranco Ravasi mag dan nog zo zijn best doen om de kloof tussen kerk en de hedendaagse kunst proberen te slechten door namens de Paus kunstenaars uit te nodigen, maar dat betekent niet dat hij hiermee zijn bigotterie goed kan maken, laat staan de misdaden van de kerk in het algemeen.'
Murk herinnert zich dat hij gehoord heeft dat de auteurs Cees Nooteboom en Kader Abdolah op een lijst stonden van meer dan tweehonderd architecten, beeldhouwers, schilders, muzikanten en schrijvers die bij de heilige vader op audiëntie mogen komen.
Karel vervolgt zijn kruistocht, hij sleept er zelfs de vader van aartsbisschop Ravasi bij die in de tweede wereldoorlog uit het Italiaanse leger deserteerde, belastingambtenaar was en als anti-fascistisch bekend stond.
'Hij heeft eerst voor de Mussolini gevochten, hij is pas toen de geallieerden op Sicilië landen gedrost en was tollenaar.'
Murk betoogt dat mensen in die tijd en onder dat regime geen kans hadden om dienst te weigeren en dat Karel de vader er beter buiten kan laten.
Karel bindt een beetje in en besluit zich tot het heden te beperken en geeft toe dat Ravasi weliswaar een intelligente man is die mooie boeken schrijft, maar toch lid is van een foute religieuze organisatie die met zijn dogma's verantwoordelijk is voor een groot deel van de malaise in de wereld.


Meer fragmenten uit Seizoensgebonden vindt u hierGeen opmerkingen:

Een reactie posten