zondag 1 juli 2012

Wim T. Schippers

T.g.v. de zeventigste geboortedag van Wim T. Schippers
De eerste dag van juli 2012
In Schippers' tijdrekening: de vierduizendeenhonderdachtenzestigste januari 1991

Als schrijver ben ik naast de usual suspects Nescio, Reve, Bob den Uyl en Marten Toonder ook zeer schatplichtig aan Annie M.G. Schmidt, Koot en Bie, Drs.P en Wim T. Schippers.
Ik ben een liefhebber van het gevoel voor humor van Schippers, zijn inventies qua taal en heb altijd genoten van zijn -naar verluidt woord voor woord uitgeschreven en op zijn aanwijzingen nauwkeurig uitgevoerde- radio- en televisieproducties.

Om de genialiteit van Schippers te eren heb ik enkele verwijzingen in mijn roman Seizoensgebonden opgenomen.

Een van de personen uit Seizoensgebonden, Wim Bensdorp van restaurant de Gooise Pot is vernoemd naar de snacbaruitbater uit De Lachende Scheerkwast, Op zoek naar Yolanda, Plafond over de Vloer en We zijn weer thuis van Wim T. 

Het Paleis voor Volksvlijt bestaat in Louloenen, de  hoofdstad van Gedogia nog immer, vooral omdat ik, net als Wim T. van mening ben dat dit gebouw subiet herbouwd moet worden.

Wim T. creëerde voor de televisieseries De Lachende Scheerkwast, Op Zoek naar Yolanda en Plafond over de vloer het WillyDobbePlantsoen.
Dit had tot gevolg dat op 27 november 1997 in Olst een echt Willy Dobbeplantsoen werd aangelegd, getrouw gerepliceerd naar het idee van Wim T. en het ontwerp van decorbouwer Jaap de Groote.
Mevrouw Dobbe was bij de opening van dit plantsoen aanwezig, samen met Schippers. 

Ik heb diverse gebouwen en straatnamen naar bekende, veelal nog levende Nederlanders vernoemd,  heb o.a. over het WimTSchippersZiekenhuis geschreven.
Ondanks het feit dat in dit universitair hospitaal ook dieren worden behandeld -de hoogzwangere teef van de president van de Verenigde Staten in hoofdstuk 4 van Lentebal- doet dit hem uiteraard nauwelijks recht.
Dus overweeg ik nog een museum voor absurde kunsten het WTS te gaan noemen, gehuisvest in een dadaïstisch vormgegeven gebouw met half uit de gevel stekende vliegtuigen.
Geen WTC (WorldTradeCentre) maar een WTS (WimTSchippers) zeg maar. 
Ach ja, het is ook maar een ideetje.

Fragmenten uit Seizoensgebonden geïnspireerd door Wim T.

Herfstval hoofdstuk13
Ruim twaalf jaar geleden heeft Murk met Rob en Maike een overzichtstentoonstelling van Wim T. Schippers in het WillemdeRidderMuseum in Udrecht bezocht.
Bij de Pindakaasvloer, een oppervlakte van vijfenveertig m² die door de kunstenaar met een laagje van een paar centimeter van de voeding-emulsie is bedekt heeft hij toen een pot Calvé pindakaas met een briefje voor de kunstenaar achtergelaten.
Dit moment is nog fotografisch vastgelegd,
Murk schroomlacht.
'Tegenwoordig zou iemand waarschijnlijk languit in de pindakaas gaan liggen, daar een filmpje van laten maken en dat dan via het internet verspreiden.'

Winterverleiding hoofdstuk 6
De vorige dag heeft Murk de hele dag thuis doorgebracht, hij heeft geschreven en door zijn schriften met aantekeningen gebladerd.
Hierbij is hij de rudimentaire versie van Seizoensgebonden die hij aan het begin van het jaar heeft geschreven tegengekomen.
Dat lijkt nu erg lang geleden.

Later die avond las hij in de tv-gids dat er de hele Kerstvakantie afleveringen van Tita Tovenaar zijn geprogrammeerd.
De televisieserie Tita Tovenaar werd in de jaren 1972-1974 uitgezonden.
Het is Murk’s favoriete kinderprogramma aller tijden.
Ma Hemelsoet keek Murk vreemd aan toen hij een gat in de lucht sprong.
Zij dacht waarschijnlijk dat haar zoon kinds begon te worden.
Volgens haar is iedereen constant in de war.

Murk wordt altijd ietwat kribbig van de Kerst.
Hij snapt niet waarom mensen Kerstbomen in huis halen.
De mensen zijn met de feestdagen niet al te diervriendelijk en het omzagen van bomen is in zijn opinie ook niet erg plantaardig.
Hij stelt zich altijd voor hoe je dat soort gewoontes aan buitenaardse wezens zou moeten gaan uitleggen.
Ze zullen vast niet begrijpen dat de bewoners van deze planeet bomen nodig hebben om een gezellige sfeer te creëren.
Het is immers logischer dat je door de aanwezigheid van leuke mensen in een goede stemming komt.

Na een paar uur in de bieb is Murk flink opgeschoten met schrijven en heeft ondertussen ook bijna alle talkshows waar hij de afgelopen week geen tijd voor heeft gehad via uitzending gemist terug kunnen luisteren.
Er is nog tijd genoeg om een paar biertjes voor onderweg te halen en op tijd thuis te zijn om Tita Tovenaar te zien.

Bij het passeren van de Kerstboom op de JacobCatsplaetse is Murk in een opperbest humeur en bralt dat luid uit.
'Iedereen kan wat mij betreft de boom in, dan is dat ding toch nog ergens goed voor.' 
Murk wankelt de pont af en begint ik ben een Kerstbal van Bert en Ernie te zingen.
Als hij thuis de televisie aanzet wacht hem een diepe teleurstelling, het is niet de originele Tita Tovenaar die in beeld verschijnt maar een remake.
De nieuwe reeks blijkt van dezelfde lopende band als Kabouter Plop, Piet Piraat en de K3-films te zijn gekomen.
Dochter Tika is niet de blonde vamp waar Murk toen hij elf was in stilte naar verlangde, Kwark heeft een vaag Vlaams accent en zegt steeds dûh en het ziet er naar uit dat toverpappa Tita aardbeziën eerder in zakken friet dan in kamelen zal gaan veranderen.
Het lijkt erop dat alleen de grobbebollen uit de mottenballen zijn gehaald.
Murk zucht.
'Zo moeten mensen zich voelen die na lange tijd naar hun land van herkomst terugkeren en dan ontdekken dat het rijk waar ze hun jeugd hebben doorgebracht niet meer bestaat.'
Het verleden komt nooit meer terug.

Murk zet de tv uit, gaat naar zijn werkkamer en mailt Jacqueline over zijn desillusie.
Zijn zus mailt meteen terug.
Ik heb de originele serie nog op DVD, die mag je wel lenen.
Roel en Franka kijken er toch niet naar, die vonden het eng en stom.
Murk remailt.
Ze waren dan zeker en vast nog erg jong toen ze het zagen, je moet Paulus de Boskabouter eens terugzien, dat is pas eng.

De serie Paulus de Boskabouter uit 1965 wordt deze week elke ochtend herhaald.
Er komt een regenworm in voor die naar de naam Eumenia luistert.
Eumenia draagt immer een boerka omdat ze verlegen is en vertoont onderdanig gedrag ten opzichte van haar eega Joris het vispaard.
De heks Eucalypta uit de serie lijkt sprekend op Sanne Wallis de Vries.
Ze heeft vrijwel dezelfde neus, hangwangen en uitpuilende ogen.
Winterverleiding hoofdstuk 2
Na het eten kijken Murk en ma Hemesoet naar een televisieprogramma waarin de nostalgie hoogtij viert.
Moeder mag dan wel niet meer weten wat er vijf minuten geleden is gebeurd, maar herinnert zich de jaren’70 nog best.
Als Chef van Oekel in beeld verschijnt veert ze kwiek op en roept luid: 'REETS!' 
 
Winterverleiding hoofdstuk7
Na het eten kijken Murk en moeder televisie
Het hoogtepunt van de verder saai verlopende avond is een herhaling van Waar heb dat nou voor nodig, de Kerstspecial van Wim T. Schippers uit 1973.Lentebal hoofdstuk 5
Murk loopt de huiskamer in en ziet de nieuwe lamp pontificaal naast de televisie staan en citeert brommompelend een uitspraak van het door Wim T. Schippers gecreëerde type Fred Haché.
'Leuke lamp overigens!'

De soep is klaar maar de temperatuur van de vloeistof is nog erg hoog en omdat deze volgens de door de tandarts verstrekte adviezen beter niet zo heet gegeten kan worden als ze wordt opgediend en er nu toch al twee anekdotes uit de jonge jaren van de kunstenaar en programmamaker in het achterhoofd van Murk zijn opgedoken, besluit hij dat er net zo goed iets langer bij Wim T. kan worden stilgestaan.
De jonge Schippers liep vaak met een rinkelend zak gevuld met het tafelzilver van zijn ouders over straat, als hij dan door een agent werd aangehouden vroeg hij quasi onschuldig 'of je dan soms niet met je eigen zilver over straat mocht lopen.'
De kleinburgerlijke vader van Wim T. was ook menigmaal het slachtoffer van de grollen van zijn zoon, meer dan eens heerste er hilariteit in de directiekamer van het bedrijf waar deze werkte omdat er tijdens vergaderingen een in zijn tas verstopte opengeslagen playboy tussen zijn papieren uitrolde.

De nieuwe lamp valt onder de categorie sfeerverlichting.
Murk heeft meestal behoefte aan feller licht om alles zo goed mogelijk waar te kunnen nemen, maar voor de momenten dat hij niet al lucide is en behoefte heeft aan minder lumineuze omstandigheden komt de armatuur toch wel goed van pas.

Lentebal hoofdstuk 9
 Na het eten gaat Murk voor de televisie zitten, halverwege de avond wordt het reguliere programma plotsklaps onderbroken.
Er doemt eerst een omroeper op die aandacht voor een belangrijke mededeling van de minister-president vraagt en dan verschijnt Balkenende zelf op het scherm met de aankondiging dat hare majesteit koningin Beatrix een belangrijke boodschap voor het volk heeft en dat hij daarna ook nog iets te vertellen heeft.
Vervolgens is het de beurt aan Beatrix, het valt Murk op dat de koningin er nog vermoeider uitziet dan toen ze op de avond van de Koninginnedag die verstoord werd door een idioot die zich nadat hij een aantal mensen met zijn auto te hebben overreden in een gedenknaald boorde vertelde hoe aangedaan ze was door de vreselijke gebeurtenissen bij het defilé. 
Beatrix deelt het volk mee dat de laatste jaren haar zeer zwaar zijn gevallen, ze memoreert het overlijden van haar echtgenoot en ouders en komt kort terug op de dood van een aantal van haar onderdanen op de zo feestelijk begonnen dag in Apeldoorn.
Daarna volgt er een diepe zucht en verschijnt er een voorzichtige glimlach op haar gezicht en komt zij met een plechtige aankondiging.
'In deze tijden van economische terugslag en toenemende tegenstellingen tussen de diverse bevolkingsgroepen waaruit ons volk bestaat is er behoefte aan iemand die in staat is antwoord te geven op de uitdagingen die voor ons liggen, een persoon die het symbool van een sterke natie kan vormen en een rustpunt in een solidaire samenleving is en krachtdadig leiding aan bestuurlijke en sociale vernieuwing kan geven.'
'Gedurende de laatste decennia heb ik mij met veel voldoening van deze taak gekweten en ik vind  dat thans het moment is gekomen deze over te dragen op de volgende generatie.'
'Vervuld van de hoop en vertrouwen dat de verbondenheid tussen alle mensen die in ons land leven ook in deze eeuw en onder een nieuwe koning gewaarborgd zal zijn heb ik besloten om zodra de formatie van een nieuw kabinet voltooid is afstand van het koningschap te doen ten gunste van mijn oudste zoon Willem-Alexander.'
'Ik leef in de overtuiging dat mijn oudste zoon terdege is voorbereid om de zware opdracht die voor hem in het verschiet ligt plichtsgetrouw zal vervullen en er naar zal streven het land te dienen door ook veel aandacht en respect voor het meest kwetsbare deel van zijn onderdanen tentoon te spreiden en vraag u daarom allen hem ook dezelfde steun en vertrouwen te willen schenken die ik tijdens mijn regeringsperiode heb mogen ondervinden.'
De koningin spreekt haar dank aan God uit voor de zegen die in de jaren dat zij regeerde op haar werk heeft gerust en verdwijnt uit beeld om weer plaats te maken voor premier Balkenende die in een kort statement zijn gevoelens over de komende abdicatie weergeeft.
'Op dit gedenkwaardige moment in de geschiedenis van Gedogia rest mij niets anders dan mijn waardering uit te spreken voor de manier waarop koningin Beatrix invulling heeft gegeven aan de rol die haar door de constitutie is toebedeeld.'
'Ik heb altijd in een erg prettige sfeer met hare majesteit samengewerkt en ik verheug mij er  buitengewoon op dit in de komende tijd ook met onze nieuwe koning te mogen doen.'
Daarna wijdt de demissionaire premier nog enige woorden aan de wijzigende status van de aftredende en toekomstige monarch.
'De kroonprins heeft kenbaar gemaakt dat hij er prijs op stelt om na aanvaarding van zijn nieuwe functie als koning Willem vier door het leven te gaan.'
'De koningin zal na haar terugtreden weer de titel van prinses aannemen en heeft de wens uitgesproken om haar levenseinde in alle rust aan haar hobby's te gaan besteden.'
Balkenende spreekt de hoop uit dat de koningin nog tot in lengte van dagen in staat zal zijn om paard te rijden en zich op creatieve wijze te uiten en hij doet de plechtige belofte dat de regering haar initiatieven om jonge kunstenaars te stimuleren zal steunen en wenst haar en de rest van het volk een prettige levensavond.
Daarna wordt er een ingelaste uitzending van de gezamenlijke omroepen uitgezonden.
De oud-premiers Kok en Lubbers worden bevraagd over de tijd die zij onder Beatrix hebben gediend en vervolgens mogen zij hun opinie geven over de mogelijke wijzigingen in de samenwerking tussen vorst en staat.
De ex-bewindslieden zijn het erover eens dat de koningin het fantastisch heeft gedaan, dat de samenwerking met de nieuwe koning ook best goed zal verlopen en er hooguit enkele kleine veranderingen zullen worden doorgevoerd.
Lubbers vraagt zich nog wel af of het de koningin zal lukken zich afzijdig te houden als er een nationale crisis ontstaat en de nieuwe koning de problemen volgens haar niet goed oplost.
'Hij wordt de eerste man in de geschiedenis van ons koninkrijk die een vrouw opvolgt en dan nog wel een die tijdens haar bewind een behoorlijke stempel op de politiek heeft gedrukt.'
'Willem III had al moeite genoeg om in de voetsporen van zijn vader die de held van Waterloo was te treden.' 
Het gesprek wordt beëindigt en er wordt een filmpje ingestart waarin het leven van Beatrix van haar geboorte tot heden in vogelvlucht voorbij komt.
De meeste opnamen zijn al heel vaak te zien geweest.
De eerste stapjes van baby Bea, haar eerste ambt, het burgemeesterschap van Madurodam, de rondleiding door de rosse buurt van Louloenen aan den Doolaard door majoor Bosshardt van het Leger des Heils, de verloving en het huwelijk met prins Claus inclusief de door opstandige jeugdigen gegooide rookbom, de cabaretier Paul van Vliet die de prinses en haar aanstaande man een jas aanbiedt die nog vermaakt kan worden tot jasjes voor hun eventuele nageslacht, kunstenaar Wim T. Schippers die gaten in de tuin van kasteel Drakensteyn waar het prinselijke paar indertijd woonde graaft, de eed bij haar troonsbestijging, de spontane kus die zij op een markt van een onderdaan kreeg en de beelden van de begrafenissen van haar man en ouders passeren de revue.
Het is ongetwijfeld een filmpje dat al tijden klaar lag voor het geval de majesteit zou aftreden of vroegtijdig komt te overlijden.
De gedachten van Murk dwalen al snel af, via Willem-Alexander die ooit gezegd heeft dat hij in zijn oma een goed voorbeeld zag en de manier waarop hij zijn toekomstige koningschap inhoud zou willen geven belandt hij bij de voormalige vorstin Juliana. 
Gerard cox vertolkte eertijds een lief liedje over de ouder wordende koningin en kreeg daar toen een proces-verbaal voor wegens opzettelijke belediging de Koning of de Koningin aangedaan, terwijl hij toch alleen maar zong dat hij als aanhanger van de linkse Provo-beweging weliswaar tegen de erfopvolging was, maar Juliana immer erg aandoenlijk vond omdat ze zo op zijn ouwe moeder leek.
Juliana was natuurlijk ook gewoon een lief mens, bij haar troonsafstand had ze graag gezien dat alle gevangenen gratie zouden krijgen, maar daar stak het toenmalige kabinet uiteraard een stokje voor.
Onlangs bleek uit de biografie die drie onderzoekers van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis van een gerenommeerde universiteit over premier van Agt schreven dat deze in die tijd sterk twijfelde aan haar geestesgesteldheid en dat hij gezegd zou hebben dat hij zich afvroeg of hare majesteit de beslissing om af te treden wel zelfstandig kon nemen.
Misschien was zij toen inderdaad al een beetje aan het dementeren, maar ze had zich lang genoeg voor het land ingezet en had op grond hiervan volgens Murk wel iets meer respect van een zittende minister-president mogen verwachten.
Uiteindelijk kwam de koningin met het voorstel om alle gedetineerden dan maar een slagroomtaart te geven en dat idee werd wel goedgekeurd door de regering.
Het gerucht gaat dat vice-premier Hans Wiegel bij deze gelegenheid zeer gevat reageerde met de woorden: 'Majesteit, dat lijkt me een uitstekend idee en dan spuiten we op elk van die taarten met slagroom nog vele jaren!'
Murk denkt smuiklachend terug aan een bericht dat hij die ochtend las over een drieëntachtigjarige man uit Oldenzaal die zojuist tot doctor in de Duitse letteren aan de universiteit van Osnabrück gepromoveerd was en had meegedeeld dat hij een grote toekomst voor zich zag.
Volgens de promovendus waren er bij Beatrix ook nog geen tekenen dat haar verstandelijke vermogens aan het afnemen zijn en kon ook zij de rest van haar leven aan veel andere nuttige werkzaamheden besteden.
Daar kan Murk het wel mee eens zijn.
'Dat blijkt dan ook wel uit het feit dat ze op tijd heeft ingezien dat het goed is om niet te lang op dezelfde stoel te blijven zitten als je zeker weet dat er een zeer capabele opvolger klaar staat en omdat onze geliefde vorstin nog steeds uitstekend in staat is zelf een geweldige speech te schrijven en dat niet aan de een of andere ghostwriter over laat.' Meer fragmenten uit Seizoensgebonden vindt u hierGedichten geïnspireerd door het radioprogramma RonFlonFlon van Wim T. Schippers.
Tussen 10 oktober 1984 en 30 januari 1991op Hilversum Drie uitgezonden.
Hierin maakte de dichter Wilhelmina Kuttje, met twee T-s regelmatig haar opwachting.

Gedichten opgedragen aan mijn
Helaas veel te vroeg aan RonFlonFlon
Overleden nicht Wilhelmina KuTTje jr.
Met 2 T's 
  
Uit de bundellll
'Op het Scherpst van de Schede'
(erotische poëmen) 
Kuttgedicht
  Ik vergeet nooit jouw vaaaale kaalende poes
De geur van je flamboyante flamoes
  
Uit de bundellll
'Op het Scherpst van de Schede'
(erotische poëmen)
2 X thee
Drong me aan haar op
Ze ging volgaarne mee
We dronken uit een mok
En zes uur later
Nog een tweede kopje thee

Uit de bundellll 
'Bestialitijden'
Teef
  Terwijl zij zich omkleedde 
Begon haar krolse keeshond
Mij wel zeer heus te bejegenen 

Uit de bundellll 
 'Fietsperikelen' 
Bandenpech
Zondagochtend
Lekke band geplakt
's Middags, 's Maandags, 's Dinsdags
's Woensdags nog hard
Woensdag des middags
Band weder plat
Wilhelmina Kuttje met twee t's nog aan toe!
Heb ik dat?! 

Uit de bundellll 
 'Fietsperikelen' 
Verlatingsdrang
 Toen je bij mij weg reed
Had je de wind in de rug
Zie je waarschijnlijk
Dus nooit meer terug
 
Uit de bundellll 
'Eeuwigheden' 
Dagjesmensen 
Dagjesmensen 
Weekdieren 
Maandlasten 
Kwartaalbarbaren 
Jaarcijfers 
Lustrumba's 
Millenniumdoelen

Uit de bundellll 
'Eeuwigheden' 
 Heen en weder
Uren, dagen, maanden jaren vliegen heen
Elk uur van de dag
Maand in 
Jaar uit 
Spring ik weder over mijn schaduw
 
Uit de bundellll 
'Eeuwigheden' 
KalenderKolerigheden
De tijd verstrijkt
Ik aai mijn zwarte kater
En veeg mijn gat af 
Met de laatste kalenderbladen 
Van de maand Juni

Uit de bundellll 
 'Spijzen Verteren'
Spareribs
Wrede vreetlust 
Bot gevierd
Op beenderen 
Met vlees omhuld 
 
Uit de bundellll 
 'Spijzen Verteren'
Croquet
 Slappe deegkorst 
Met ragoût gevuld 

  Uit de bundellll 
 'Spijzen Verteren'
 Fetasjisme
Geile Griekse Geitenkaasjes

Uit de bundellll 
  'Spijzen Verteren'
Vette woorden
Woorden
Druipen uit mijn bek
Lik m'n vingers erbij af

Uit de bundellll
'Scandinavische Lusten'
Møbler
Word niet echt opgewonden 
Bij t bestuderen van IKEA-catalogi  
Namen van tweepersoonsbedden
De Malm, Nyvollm noch Breivik
Spreken tot de verbeelding
Kan wellicht toch maar beter
De INGA-keukentafel nemen

Uit de bundellll 
 'Spijzen Verteren'
 Etenstijden 1
Als ik die ijsbergsla
Vanavond nog wil eten
Moet ik m nu wel uit de vriezer halen 

Uit de bundellll 
 'Spijzen Verteren'
 Etenstijden 2
Ik kook
Niet van woede
Slechts uit een buikgevoel
Van honger 

Uit de bundellll 
 'Spijzen Verteren'
  AndijvieStamp
Aardappelen, uien, spekjes, andijvie
Koken
Gaar
Rauwe andijvie toevoegen
Stampen
Eten 

Uit de bundellll 
'Vage Monologen'
Kater
 Doodgeboren zielenroerselen
Stremmen de werking van mijn brein

Uit de bundellll 
'Vage Monologen'
Sportzender
Ex-topsporter
Meldt zijn behoefte
Aan
'Een stukje ratio'
Oh Noo!
 
Uit de bundellll 
'Vage Monologen'
Inzicht
Ach
Ik zie het al
U heeft mij door
 
Uit de bundellll 
'Vage Monologen'
Genoeg
Het lijkt mij nu wel welletjes
Nietjes! 
Welletjes!
Nietjes!!!

 
 
Meer gedichten vindt U hier


2 opmerkingen:

  1. Een mooie bloemlezing... Die Bensdorp, is dat nou die halfbroer van Boy? Ik heb met Rob van Houten gewerkt, hij deed een mime bij de presentatie van mijn boek 'Privacygids, handboek voor geregisteerden' in 1984

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Dank je! Over de familiebanden tussen Wim en Boy Bensdorp is weinig bekend. Ik had een naam voor de chefkok-eigenaar van een sterrenrestaurant nodig en wat ligt er dan meer voor de hand dan de achternaam van de waarschijnlijk meest onhygiënische snackbaruitbater die ooit op televisie is verschenen te 'lenen'.

    BeantwoordenVerwijderen