woensdag 19 oktober 2011

Occupy Amsterdam

Dit is een persoonlijk verslag van een aantal uren die ik tussen demonstranten en belangstellenden op een plein in Amsterdam heb doorgebracht, geen journalistiek stuk, daar kan u de kranten op naslaan of volgt u de berichtgeving maar via radio, televisie of internet.

Op 17 september 2011 vond er voor het beursgebouw van Wall Street in New York een demonstratie tegen de hebzucht van Wall Street en andere grote financiële instellingen plaats.
Volgens de demonstranten was de hebzucht in de financiële sector een van de belangrijkste oorzaken van de financiële crisis waarin de wereld sinds 2008 terecht is gekomen.
De activiteiten verplaatsten zich naar het Zuccotti Park in Lower Manhattan en groeide uit tot een permanente bezetting die bekend is komen te staan als de Occupy-beweging.
Er volgden meerdere demonstraties en soortgelijke protesten in tientallen Amerikaanse steden, het protest breidde zich uit naar Europa en sinds zaterdag 15 oktober wordt het Beursplein in Amsterdam bezet.


Het is uiteraard mogelijk het nieuws over deze protestactie via kranten,radio, televisie en internet te volgen, er is zelfs een livestreamkanaal (http://www.livestream.com/occupyamsterdam) met beelden van het plein, maar het is een stuk interessanter om de gebeurtenissen met eigen ogen te gaan bekijken en aldus besloot ik op zondag zestien oktober mijn nieuwsgierigheid te gaan bevredigen.
Dus als ik het goed begrijp is dat #occupy
Gewoon een ouderwetse Sit-in
Als iedereen het tot morgen volhoudt
Kom ik misschien wel ff kijken
(Tweet 15-10-11)
Ik ben geen persoon die snel tegen allerlei (vermeende) misstanden in actie komt.
Het kapitalisme lijkt mij het minst slechte politiek-economische systeem, maar ik ben het met algemene opinie onder de demonstranten eens dat er toch wel iets verbeterd kan worden aan een wereld waarin 1 % van de bevolking eigenaar van 99 % van de bezittingen is.

De nacht van zaterdag op zondag waren er (zie onderstaand bericht) blijkbaar wat problemen geweest met types die het verschil tussen mijn en dijn niet kennen, maar op deze zonnige middag is de sfeer niet anders dan als reuze gemoedelijk te omschrijven.

'Daklozen vallen Occupy-betogers aan'

De betogers van Occupy Amsterdam die vannacht bleven slapen op het Beursplein, zijn naar eigen zeggen 'aangevallen' door daklozen.
Dat zegt één van de activisten op de live-stream van de Occupy-beweging. Volgens de man is er onder andere een camera-accu en een tas gejat door de daklozen, die volgens hem vooral 'junks' waren. Hij noemt het 'absurd'.
De tas werd later weer gevonden, zonder het geld dat er eerder nog in zat. 'Dat gebeurt gewoon', aldus een demonstrant.

Het is druk op het plein, enkele honderden mensen staan in groepjes te keuvelen, er zijn een stuk of veertig tentjes, er lopen tientallen mensen met film- en fotoapparatuur om de gebeurtenissen vast te leggen rond en er zijn zeker een dozijn personen die pamfletten met zeer uiteenlopende boodschappen uitdelen.

In een hoek van het plein wordt continu beraadslaagt, omdat microfoons ontbreken worden de woorden van de gespreksleiders en de inbreng uit het publiek door alle toehoorders herhaald zodat het aldus versterkt ook achteraan goed verstaanbaar is.
Het geheel biedt een vrij chaotisch beeld, het feit dat er nog geen gestroomlijnde organisatie achter de beweging zit zal hier ongetwijfeld debet aan zijn.
Ik bedenk me dat dit ongeveer de manier zal zijn geweest waarop duizenden jaren geleden de democratie op de Agora's in het oude Griekenland moet zijn ontstaan.
Na bijna elke opmerking wordt er door vrijwel iedereen met de handen in de lucht gewapperd, blijkbaar is dit de manier om instemming met hetgeen er gezegd wordt tot uitdrukking te brengen.
Het geeft op iemand die nog niet is ingevoerd in de bij deze vergadering geldende regels een beetje mallotige indruk, uit de verte lijkt het op een mengeling van een sektarische manifestatie en een grote groep mensen die hints spelen.
Er woedt regelmatig een discussie over de kwestie of de diverse politieke partijen en bewegingen wel of niet d.m.v. pamfletten en al dan niet officiële woordvoerders hun standpunt mogen uitdragen.
Het is op deze manier natuurlijk nauwelijks mogelijk om tot een gezamenlijk standpunt te komen. 
Maar dat bleek ook al erg moeilijk te zijn op het CDA-formatiecongres oktober vorig jaar, terwijl daar toen nog sprake was van leden van een en dezelfde partij en het gerucht gaat dat er daar ook enige mate van voorbereiding bij heeft plaatsgevonden.

Ik raak in gesprek met een vriendelijke dame die bezig is de activiteiten te filmen, ze blijkt over een Twitteracount te bezitten, ik beloof haar te followen.
Heb gisteren @anitafilmt bij #OccupyAmsterdam ontmoet
Lijkt me een Tweep die moeite waard is te volgen
Als je hierover op de hoogte wilt blijven
(Tweet 17-10-11)
Er wordt ook in subwerkgroepen overleg gepleegd om allerlei praktische zaken te kunnen regelen.
Over veiligheid, tentjes die op last van de politie en brandweer moeten worden verplaatst, omdat ze op een onveilige plek staan en hoe voorkomen kan worden dat tenten die niet met haringen in het asfalt verankerd kunnen worden een prooi van de wind worden, over voedselvoorziening en alle andere zaken die voor een klein tentenkamp van belang zouden kunnen zijn.

Even later ben ik plotsklaps zelf (tijdelijk) onderdeel van de werkgroep media, die voor de publiciteit zorg zou moeten dragen.
Ik stond met een aantal mensen van de organisatie over Twitter te praten, had als nieuwsgierig toehoorder in de kring plaats genomen en bleek aldus letterlijk zitting te hebben genomen.
Er volgt een voorstel-rondje waarbij iedereen vertelt wat haar/zijn unieke capaciteiten zijn.
Er is iemand met vijftienduizend facebook-volgers, mensen met journalistieke contacten, redelijke kennis van ICT enz. enz.
Ik deel mee dat ik me een onafhankelijk waarnemer beschouw, dat ik van plan ben om iets over de beweging in mijn blog te gaan schrijven en dat ik info die mij de moeite waard lijkt via Twitter kan delen.
Het overleg is voorbij, ik brul een kreet die ik al veel eerder heb bedacht en me bij deze gelegenheid wel van toepassing lijkt.
Voorts stel ik voor beurshandelaren geen MoneyMongolen meer te noemen
Maar personen met het syndroom van Dow Jones
(Tweet 17-10-11)
Dan ontstaat plotseling het gerucht dat Mark Rutte op een terras op het Rokin zou zitten.
Een groepje loopt die kant uit, ik loop mee, helaas hebben we de premier daar niet (meer) aangetroffen.

Later die middag kom ik bij de algemene vergadering mijn vriend Jim tegen, hij is een van de mensen die de merendeels Nederlandstalige discussie in andere talen vertalen.
Hiertoe houden zij bordjes omhoog met de mededeling dat zij in een bepaalde taal vertalen, om hen heen vormen zich groepjes anderstaligen.
Ik blijf in het groepje rond Jim hangen, een jongeman fluistert dat hij vroeger trader bij een bank is geweest, ik beloof hem niet te verraden.
Door de Babylonische spraakverwarring wordt het er niet makkelijker op om alles goed te kunnen verstaan.
Ik begin honger te krijgen en besluit om in de rij voor de centrale tent te gaan staan waar ze soep in- je verwacht het niet bij een beweging die links van het midden staat- plastic bekertjes uitdelen.

Een reactie van collega-Blogger @Terrebelius, altijd goed voor een nuance. 
Overigens: plastic bekertjes zijn minder slecht voor het milieu: bij de productie van aarden bekers wordt heel veel water en energie verbruikt. En dan het schoonmaakmiddel nog! Het klinkt slecht, plastic bekers, maar feitelijk dus een milieuvriendelijk product.


De dagen daarna heb ik nog een aantal keren een bezoek aan het Beursplein gebracht.
Het aantal tenten is inmiddels opgelopen tot een stuk op tachtig en er zijn bouwmaterialen aangevoerd om de najaarsstormen beter te kunnen trotseren.
Bij de vergaderingen die elke dag om 18.30 uur plaats vinden staat nu een bord waarop een tiental gebaren staat waarmee je de aard van het ongenoegen of instemming met de woorden van een spreker kan laten blijken.
 
Het feit dat er bij de vergadering niet met elektronische versterking wordt gewerkt blijkt een kwestie van traditie te zijn die zijn oorsprong vindt in New York waar dit verboden was.
Ik heb mijn laptop naar het Beursplein meegenomen om vandaar te kunnen schrijven en Twitteren, maar dat is uiteraard praktisch bijna onuitvoerbaar.
Ik heb nog wel even gekeken of het mogelijk is om hierbij van een draadloze verbinding van een van de omliggende (Beurs)bedrijven gebruik te maken.
De netwerken van de Bijenkorf, Citygroup, Goldman Sachs enz. enz. zijn uiteraard met een password beveiligd, ik heb me laten vertellen dat je via BP5 wel internettoegang kan krijgen, maar ongetwijfeld kunnen de mensen van de organisatie in de centrale tent daar meer informatie over verstrekken.

Jim is behalve vertaler ook een van de kampeerders, hij probeert de algehele sfeer met muziek te versterken.


Er bestaan geen losers
We zijn allemaal NothingtoLosers
#OccupyAmsterdam
(Tweet 17-10-11)

Update 25-10-11

De bezetting van het Beursplein is de tweede week ingegaan, er staan inmiddels meer dan honderdtwintig tenten, de sfeer is onverminderd positief.

Heb vanmiddag een zak peren uit mijn tuin
Bij #OccupyAmsterdam afgeleverd
Ik had er toch teveel voor een man alleen
@Poeetweet unofficial sponsor #OccupyAmsterdam
(Tweet 19-10-11)

Ik zat op dag twee van #OccupyAmsterdam
Plotseling tijdelijk in de media-werkgroep
Als co-mediant
(Tweet 20-10-11)

Ik hoor bij de 99.99999%
Die niet constant bij Occupy-acties aanwezig kan zijn
Ondersteun de 0.00001% die er wel voor staat
(Tweet 20-10-11)

Fractievoorzitter Robert Flos van de VVD in Amsterdam liet weten dat hij een einde wil maken aan het tentenkamp.
Hij vindt dat burgemeester Eberhard van der Laan hierover in gesprek moet gaan met de betogers.
"Het is niet goed dat er in de stad een permanente antiglobalistische minicamping ontstaat”, zegt Flos. "Als de herfstvakantie voorbij is, vind ik het tijd voor het beëindigen van de Amsterdamse actie Occupy, zodat het Beursplein weer voor andere doeleinden beschikbaar komt."
Ik heb uit een gesprek dat ik met een lid van de organisatie van de bezetting had begrepen dat de gemeente Amsterdam vergunningen heeft verleend voor een aantal commerciële evenementen, o.a. van een firma die hun automobielen op het plein ten toon willen stellen.
Hij deelde mij mee dat deze afspraken gerespecteerd zullen worden, dat de tenten voor die gelegenheid verplaatst zullen worden.
Zeer begrijpelijk, de Occupy-beweging wil uiteraard de goodwill in de publieke opinie die op dit moment bijna onverdeeld op hun hand is niet verliezen.

Een aantal pro-kapitalisme-betogers hebben op donderdag de 20e oktober een tentenkampje opgeslagen op de Dam, opmerkelijk genoeg bedienen ze zich van dezelfde ludieke methodes en taalgebruik als hun linkse pendanten.
De betoging was een initiatief van omroep Powned.
Het protest was echter van korte duur. Na korte tijd in hun tenten te hebben gebivakkeerd werden de demonstranten gesommeerd te vertrekken.


Enkele Tweeps vroegen zich af of het na een week bezetting niet een enorme puinhoop is geworden op het beursplein.
Ik kan uit persoonlijke waarneming melden dat dit niet het geval is, de organisatie van het tentenkamp doet er alles aan om het plein schoon te houden en hierdoor ligt er eerder juist minder dan meer rotzooi op straat dan normaal.
dmace dmace
Ik help het je hopen, en weet nu al dat dat niet zo is.
Straks weer een heerlijke vuilnisbelt a la koninginnedag.

KeesMat Kees Matthijssen
Beoordeel zelf het ziet er relatief schoon uit.

Correctie!
't Beursplein ziet er schoner uit dan ooit
Van mij mogen ze zo in mijn tuin kamperen

dmace dmace
moet toegeven dat dat inderdaad zo is. #Bravo Maar, ze zijn nog niet weg....
(Tweets 21-10-11)

AndrewvBoxtel Andrew van Boxtel
Vraag ff of er nog een plekje is
voor een caravan met voortent en 220V aansluiting!!
2 dagen!

IkBenHetEcht Johan Wiersma
Vergeet dan ook vooral het mobiele toilet niet mee te nemen
Reply:
De ©Bijenkorf heeft toch publieke toiletten
En is gewoon 7 dagen per week open?!
Reply:
AndrewvBoxtel Andrew van Boxtel
Ja precies, anders staan die zeikers mijn wc vol te pissen.!!!
Mijn toilet is Occupied!!
Reply:
Voor mensen die niet van het toilet van @AndrewvBoxtel
of de©Bijenkorf gebruik kunnen maken
Stelt de NS #plaszakken beschikbaar
(Tweets 21-10-11)

Als ze er woensdag onverhoopt bij de ingelaste Eurotop niet uitkomen
Kunnen we de economie wellicht altijd nog op het Beursplein reguleren
(Tweet 21-10-11)

Op zaterdag de 22e oktober hielden circa 500 mensen een protestmars van het Beursplein naar het hoofdkantoor van de Nederlandsche Bank op het Frederiksplein.
Ik besloot hier aan mee te doen en was op tijd om de algemene vergadering die er aan vooraf ging bij te wonen.

Ik neem plaats in de kring en trek een blikje bier open en steek een sigaret op.
Willem Kloos zei ooit dat de natuur mooi is, maar dat je er dan wel iets bij te drinken moet hebben, ik ben van mening dat dit ook voor protesteren en vergaderen van toepassing is, voor zover dat maar met mate gebeurt en niemand hier hinder van ondervindt.
Een van de eerste agendapunten blijkt een verzoek te zijn om tijdens de vergadering niet te roken of te drinken.
Het grootste deel van tijd die de vergadering in beslag neemt, gaat over de veiligheid op het Beursplein.
Er zijn weinig incidenten geweest, maar om deze in de toekomst te voorkomen wordt voorgesteld om een aantal vrijwilligers als peacekeeper aan te stellen, er wordt een lijst in de centrale opgehangen waar mensen kunnen intekenen.
De organisatie doet een oproep voor een bakfiets waarop een van de tenten die op het plein staan tijdens de mars bij wijze van ludiek element kan worden meegevoerd.
Tijdens de optocht blijkt er toch even geen bakfiets beschikbaar te zijn geweest, de tent wordt door vrijwilligers op handen gedragen.
Er wordt meegedeeld dat er na afloop van de discussie gelegenheid is om aan Yoga-oefeningen te doen, ik besluit hier maar niet aan mee te doen.
De protestmars naar de Nederlandsche Bank lijkt me meer dan voldoende om mijn stijfheid na het half uurtje dat ik op het koude asfalt heb gezeten weer kwijt te raken en ik wil niet het risico lopen door middel van houdingen die ik niet gewoon ben de algehele toestand van mijn ledematen te verslechteren.


De mars verloopt in een goede sfeer, het is tamelijk zonnig en de reacties van omstanders zijn over het algeheel vrij positief.
Ik behoor tot de cynische generatie die in de jaren '80 volwassen is geworden en in tegenstelling tot de mensen die tussen de laatste wereldoorlog en het begin van de jaren '60 zijn geboren overal tegen te hoop liepen niet zo van het demonstreren is.
Het is voor zover ik me kan herinneren de tweede keer dat ik aan een protestmars mee doe, de andere keer was naar aanleiding van de moord op Kerwin Duinmeijer, een 15-jarige Antilliaan die op 20 augustus 1983 na een woordenwisseling en handgemeen in de Amsterdamse Damstraat werd neergestoken.

Er worden tijdens de mars een aantal slogans gescandeerd.
 ´1,2,3,4,5,6,7, waar is onze poen gebleven..
Het is niet hier, het is niet daar.. allemaal naar Wassenaar.´
´Nee! We gaan de crisis niet betalen!´
´Our future Not Your business
'Wij zijn de 99%!'
Ik schreeuw de kreten waar ik me in kan vinden mee en probeer ook nog een paar nieuwe leuzen te introduceren.
´Baas in eigen beurs
(*zwaaiend met portemonnee*).
'Dit is niet mijn bank man!
(*Bij het hoofdkantoor van de Nederlandsche Bank aangekomen*).

De kop van de stoet arriveert bij de hoofdingang van de nationale bank, er zijn een aantal mensen die met stoep-krijt teksten op de tegels kalken.
Ik pak een stuk krijt op om een aantal van mijn Tweets waarin ik mijn mening over de misstanden van het huidige kapitalistische systeem heb verwoord te reproduceren, maar stop hier mee als een collega-demonstrant me er op wijst dat het niet de bedoeling is dat het trottoir beklad wordt.
Mensen die misbruik van het Kapitalistische systeem maken
Mag je wat mij betreft best hoerig noemen #Hooker-winsten 
  
En hoe noemen we de mensen die op de Beurs
Als tussenpersonen werken
Om de #Hooker-winsten te genereren:
Hoekmannen
(Tweets 22-10-11)

Voor de hoofdingang van de bank zijn een aantal werknemers van een bouwbedrijf bezig met graafwerkzaamheden.
De demonstranten roepen op tot solidariteit.
 'Staken staken staken staken!'
De heren van het aannemersbedrijf lachen en nemen even pauze. 
Ik bedenk me dat het een en ander als een symbolische ondergraving van het contemporaine kapitalisme kan worden gezien.

Ik loop op eigen gelegenheid terug naar het Beursplein, daar zijn inmiddels ook de eerste meelopers weer teruggekeerd.
Op een podium voor de plein-kant van de Beurs van Berlage begint er een gevarieerd programma van sprekers en optredens van muzikanten.
Ik luister naar een operazangeres, de vrouw heeft een fraaie stem, maar deze muziek is niet echt aan mij besteed.
Er wordt aangekondigd dat er weldra een very special guest zal komen optreden, ik grap dat het me niet zal verbazen als het hier de heer Bono Vox van de Ierse rockband U2 zal betreffen
Mijn voorspelling wordt niet bewaarheid, het blijkt om Michael Franti van de reggaeband Spearhead te gaan.
Ik blijf nog een tijd op het plein, drink nog een biertje, geniet van de muziek en vertrek dan weer naar huis.


Het Beursplein in Amsterdam heeft met ruim 120 tenten van de protestbeweging Occupy de maximumcapaciteit bereikt.
Het plein is vol, zei een woordvoerder dinsdag.
De afgelopen dagen werd volgens hem al intern gesproken over alternatieve locaties als zich nog meer deelnemers aansluiten.
'Mogelijk komt er elders in de stad een tweede tentenkamp of besluiten we met zijn allen te verhuizen naar een grotere plek', aldus de zegsman.
Probleem op het Beursplein is dat er steeds minder ruimte overblijft om publiek te ontvangen.

Mijn goede vriend Jim liep al op deze ontwikkeling vooruit en stuurde me maandag via Facebook de onderstaande (door mij geretweette) boodschap en foto.
Occupy EVERYWHERE !
Make a living room out of your local bus stop ! #OccupyAmsterdam ( Via Jim op Facebook)
(Tweet 24-10-11)


Update 26-10-11

AndrewvBoxtel Andrew van Boxtel
Geen plaats voor caravans bij #OccupyAmsterdam! :
( Beursplein wordt te klein voor Occupy)
Reply:
Vol is vol!
Reply:
AndrewvBoxtel Andrew van Boxtel
En ik had nog zo'n zin in een goedkoop lang weekendje Amsterdam!! ;)
Reply:
Dat wordt dan dus toch #OccupySt-Michielsgestel
Reply:
AndrewvBoxtel Andrew van Boxtel
Kan eerst nog Eindhoven of Groningen proberen.
Is er niet ergens #occupyaanzee??
AndrewvBoxtel Andrew van Boxtel
Lekker een weekje sabbatical in het land van Laaf!!
(Tweets 24-10-11)

Fantastisch hoe iedereen de bezetting van het Beursplein steunt!
Monique Sparla
@poeetweet ik kom als het goed gaat een paar appeltaarten langsbrengen! #hebongelooflijkrespectvoorjulliecourage!
Reply:
Zit op moment zelf niet op Beursplein
(*thuis Blog schrijven*)
Heb je lieve boodschap doorgegeven

Monique Sparla
@poeetweet hoeveel man/vrouw zijn er dan....
moet wel genoeg hebben, toch ;-)
(Tweets 24-10-11)

occupyamsterdam Occupy Amsterdam

#occupyamsterdam zoekt GRATIS yurt
om de winter door te komen #occupynl
Reply:
bartfeikens Bart Feikens
@occupyamsterdam Wat is yurt??
Reply:
Een traditionele tentsoort die wordt gebruikt voor bewoning
Door rondtrekkende nomaden
Met schapen, geiten, kamelen en/of paarden,
Die leven in de koude droge steppengebieden
Misschien is er een uit Khaddafi's nalatenschap over te nemen
Reply:
bartfeikens Bart Feikens
Heeft de Bijenkorf die dingen niet in het assortiment?
Doldwaze Yurt.
(Tweets 25-10-11)

 Update 27-10-11 

Occupy Amsterdam wil vrijdag de 28e oktober een tweede kamp openen, op het Museumplein.
'Occupy Museumplein' moet volgens de organisatie 'veiliger en transparanter' zijn dan Occupy Beursplein.
Hier wordt de sfeer nogal eens verpest door overmatige alcoholconsumptie, concluderen initiatiefnemers.
Robert Ernst : 'Vanavond ga ik inpakken en morgen ga ik naar het Museumplein, jullie hebben geen idee hoe mooi dit dorp wordt, er komt onder andere een weggeefwinkel.'
In het kamp op het Museumplein komen strengere regels dan nu het geval is op het Beursplein.
Zo zou er permanente bewaking moeten komen, geldt er verplichte stilte tussen middernacht en 07.00 uur en worden kampeerders geacht zich te registreren.
Burgemeester Van der Laan heeft liever geen tweede kamp.
Het is nog de vraag of de nieuwe groep überhaupt mag kamperen op het Museumplein.
Volgens David van der Bree, een van de bezetters op het Beursplein, is er geen sprake van een scheuring, maar is Robert Ernst alleen in dit initiatief.
Hij staat toch positief tegenover het nieuwe kamp, want zo is er ruimte voor nog meer betogers.
Er is ook nog sprake van een alternatieve locatie, een tentenkamp bij de Zuidas.
Burgemeester Van der Laan vindt de de Zuidas 'een interessante locatie' en gaat de verhuizing voorleggen aan de Occupiers. 

Update 10-11-11

Op zaterdag 29 oktober hebben ruim 150 Occupy-betogers in de Amsterdamse binnenstad gedemonstreerd.
Ze liepen vanaf het Beursplein naar het gebouw van de Autoriteit Financiële Markten nabij het Weteringcircuit. 
De demonstranten deelden onder meer pamfletten uit met de tekst 'Stop speculatie'.
Na afloop was er weer een manifestatie op het Beursplein met verschillende sprekers en muzikanten.
 

Op dezelfde dag werden er enkele tenten opgezet op het Museumplein, maar deze werden
's avonds op last van burgemeester Eberhard van der Laan weer verwijderd.
Sommige demonstranten wilden verhuizen, omdat ze vinden dat het Beursplein te vol is geraakt en
en het Museumplein iets geschikter is voor bijvoorbeeld kinderen.
Bovendien komen in de buurt van het Beursplein vrij veel daklozen en doordat het plein midden in het stadscentrum ligt, is het er 's nachts vaak onrustig.

De website van de Hema is op 3 november urenlang nauwelijks bereikbaar geweest.
Er ontstond een stormloop op een taart die op de site gratis werd aangeboden.
De bosvruchten-clafoutis kost eigenlijk vier euro, maar door een fout stond hij op de site voor nul euro.
Dit gaf me inspiratie om de promotiestunt van deze winkelketen met de Occupyacties te verbinden.
Heeft de #HEMA al gratis taarten
bij #OccupyAmsterdam afgeleverd
#OccupyHEMA
official sponsor #OccupyNL
De taart wordt opnieuw verdeeld
Ieder zijn deel
Wij zijn de 99 %

Laat de de rijken de crisis betalen
Laat jarige #HEMA #OccupyAmsterdam voeden
#Damschreeuwer #Waxinewerper #Concertverstoorder
#HEMA-bestormers voor GRATIS TAART

Free pie at #HEMA Part of the 1%
#gratisbosvruchtenclafoutistaartgate
We are the 99%

Uitslag Twitterendum:
Meerderheid tegen #Uggs en #PVV
En gratis taart van de HEMA

#OccupyAmsterdam #OccupyNL
#Occupytheworld #Globelution
(Tweets 4-11)

In een interview op het Amsterdamse televisiestation at5 op vrijdag 4 november heeft van der Laan gezegd dat de tenten op het Beursplein voor 1 december verdwenen moeten zijn en het kamp naar de Zuidas, het zakencentrum in het zuiden van de stad moet verhuizen.
Eén van de redenen voor het vertrek-verzoek van de gemeente is dat omliggende winkels inkomsten mislopen, aldus de burgemeester.
Na een voortgangsgesprek met een afvaardiging van de betogers liet een woordvoerster van de gemeente weten dat de burgemeester geen deadline voor de verplaatsing heeft gesteld.
De gemeente zegt met hen in gesprek te blijven.

Op zaterdagavond 5 november was ik aanwezig bij het PeaceConcert dat Harry Loco & Friends op het beursplein gaven.
Voorafgaand werd de kwestie wel of niet op het Beursplein blijven tijdens een General Assembly besproken.
De betogers hebben aangegeven voorlopig te zullen blijven.
Angelique van Rijn
ik denk dat #occupyamsterdam in conclaaf moet
met onze grote kindervriend @SintNicolaas
Ach lieve @SintNicolaas kom ook eens bij mij
Dan praten we samen over 't nut van #Occupy
RT en rijm verder! @poeetweet @OccupyNederland
Reply:
Mindcheck!
Volgende week @SintNicolaas
Deel laten nemen aan de General assembly op het Beursplein

#OccupyAmsterdam
Blijft op het Beursplein
Ik zeg doen
(Tweets 6-11-11)

Het -helaas veel te korte- concert op het Beursplein was alle uren die ik daar heb doorgebracht en de tijd die ik na afloop aan de terugtocht met de nachtbus naar Noord, inclusief de lange omrijlus die deze door het centrum maakt heb besteed meer dan waard. 
De songs van de zanger-gitarist werden afgewisseld door het optreden van een dichter.
De honderden waxinelichtjes die rond hen waren geplaatst gaven het optreden een feeërieke aanblik, de muziek en de inspirerende teksten deden de rest om de sfeer tot een welhaast orgastisch niveau te verhogen en maakte het totaal tot een van de hoogtepunten van mijn leven.
HARRY LOCO
a BALL OF LOVE WAS CREATED and EXPLODED
above AMSTERDAM to spread the LOVE all over the PLANET
(Tweet 6-11)
HARRY LOCO
 Impression of Vth of November
Still feel the vibes of last night
(Tweet 6-11)

De enige wanklanken op deze avond kwamen van een paar verwarde figuren die tijdens het voorlezen van de gedichten op luide wijze commentaar meenden te moeten geven en een stel dronken Litouwers die naast de alcoholconsumptie ook te veel gebruik hadden gemaakt van de mogelijkheid die in ons land bestaat om vrijelijk softdrugs aan te schaffen.
De eersten werden met zachte drang door omstanders en peace-keepers tot stilte gemaand en voor een van de Oost-Europeanen was het gebruik van de combinatie van middelen blijkbaar iets teveel van het goede.
Hij lag na afloop horizontaal en het bleek niet mogelijk hem tot een andere positie te bewegen.
Er werd gecheckt of het hier een coma of een roes betrof en uiteindelijk werd de man ter ontnuchtering en voorkoming van ernstigere gezondheidsschade m.b.v. de politie afgevoerd.
Gisteravond bij het Peace Concert
Werd door Harry Loco geroepen dat 2012
De echte Summer of Love zou worden
Mijn reactie:
'dan blijven we nog even!'

Aangepaste tekst voor Bob Dylan's
Along the watchtower
There must be some kind of way out of here,"
Said the BROKER to the thiefs....

The haves and Klaas Knots
(Tweets 6-11-11)

Op zondag de 6 november weer thuis en uitgeslapen achter mijn laptop werd ik een bericht gewaar over Oost-Europeanen die zich op het Beursplein hadden misdragen en die middag waren opgepakt. Het is mij niet bekend of de personen in onderstaand artikel dezelfde zijn als degenen die ik de avond daarvoor tegen het lijf ben gelopen.

Vier arrestaties in Occupy-tentenkamp

Zondagmiddag zijn vier mannen opgepakt bij het tentenkamp van Occupy Amsterdam op het Beursplein.

De mannen, waarschijnlijk allen Litouwers, waren dronken en raakten betrokken bij een vechtpartij. Drie van de mannen zijn aangehouden wegens verstoring van de openbare orde en een voor mishandeling.
Er ontstond ruzie toen betogers van Occupy Amsterdam de mannen verzochten te vertrekken vanwege overlast. 
Bron at5
  

Drie mannen werden aangehouden voor verstoring van de openbare orde en een voor mishandeling, aldus de zegsvrouw van de politie.

Later die middag werd door ongeveer dertig sympathisanten van de Occupy-beweging het leeg staande Groot Laboratorium van Shell in Amsterdam-Noord bezet.
De actievoerders benadrukten dat ze het Shell gebouw niet hebben gekraakt, maar geoccupied hadden.
Het is de bedoeling dat het een bedrijfsverzamelgebouw wordt.
De politie is langs geweest en zag geen reden om het complex te ontruimen, liet een woordvoerder weten.
Het is nog onduidelijk of de actievoerders in het gebouw kunnen blijven.
Ik ben zelf ook nog even een kijkje gaan nemen.
Twexit
Ga even kijken hoe het met #OccupyAmsterdam-Noord gaat

Weinig actie bij OccupyAmsterdam-Noord
Wel een autoalarm dat 10 straten verder hoorbaar was
Uw dappere blogverslagpleger is weer thuis

De rest van de dag heb ik me naast het (her)schrijven van/aan mijn roman onledig gehouden met twitteren.
bertbrussen Bert Brussen
'Shell-gebouw gekraakt door Occupy-betogers'
Het zijn dus gewoon ORDINAIRE dieven.

De heer Brussen meende ook dat het feit dat er zich op het Beursplein dronken en/of gedrogeerde idioten op houden aan de aanwezigheid van de actievoerders te wijten was.
Eigen waarneming:
De deelnemers aan #OccupyAmsterdam
Kunnen de problemen met dronken idioten
Zelf prima oplossen i.s.m.politie
Reply:
bertbrussen Bert Brussen
vandaar dat ze zijn gearresteerd?
Reply:
Precies!
Het waren gekken die bovenmatig hadden gedronken
Die op zichzelf niets met #Occupy te maken hebben
Als ze hetzelfde vervelende gedrag op Leidseplein hadden vertoond
Waren ze ook opgepakt
Dat heeft niets met #Occupy te maken

#OccupyAmsterdam trekt zwervers alcoholisten en drugstoeristen aan
Dat doen kroegen, coffeeshops en smartshops ook

Als er bij #Occupy iemand half in coma raakt/zich misdraagt
Is er hulp/wordt iemand veilig opgeborgen bij de politie
(Tweets 6-11-11)

Aandacht schenken aan oogkleppen dragende
Brussen, Powned of GeenStijl
is
Reply:
Tegengas blijven geven helpt!
"De druppel holt de steen uit,
niet met geweld,
Maar door keer op keer te vallen"
(Tweets 7-11-11)

occupyAmsterdam
Bekijk deze video --
OCCUPY
Waar vechten we voor?

 
 
Update 22-11-11

Op zondag 13 November was het fraai herfstweer en is uw Occufly on the wall opnieuw naar het Beursplein getogen.
Er was die middag een open podium en voorafgaand aan de optredens heb ik een lezing van een Britse complottheorieprofeet over de N.E.S.A.R.A. ,de National Economic Security and Reformation Act bijgewoond.

De N.E.S.A.R.A. is een Amerikaanse wet, waarmee volgens sommigen in één klap een einde aan alle armoede, onrechtvaardigheid en oorlog op deze planeet zou kunnen worden gemaakt.
Wanneer deze wet van kracht wordt, zal dat mogelijk grote economische en politieke gevolgen hebben, in de eerste plaats voor de Verenigde Staten van Amerika, maar vervolgens voor de hele wereld, inclusief Nederland.
Op 10 oktober 2000 -dus vlak voor de verkiezingen waarbij Bush jr aan de macht kwam- is deze wet door President Clinton ondertekend, daarna vele malen door het Amerikaanse Congres geratificeerd, maar tot op heden niet afgekondigd en in werking getreden.

Volgens de Brit wordt de wet tegengehouden door krachten die de Nieuwe Wereldorde ( New World Order, NWO), een complottheorie over het streven naar wereldheerschappij willen bewerkstelligen.
Hij vertelt dat er op de ochtend van 11 september 2001 overleg tussen politici en bankiers over de N.E.S.A.R.A.zou gaan plaatsvinden, maar dat dit door de aanslagen op het WTC geen doorgang heeft kunnen vinden.
Op het moment dat hij deze mededeling doet valt zijn microfoon uit, tot mijn grote verbazing wordt de schuld van deze technische malheur niet bij de CIA gelegd.
De Britse onheilsbrenger raadt ons aan het nieuws in de gaten te houden, hij beweert dat er in de periode tussen half november en het eind van 2011 wereldwijd tientallen of wellicht zelfs honderden bankiers gearresteerd zullen worden.
Hij beweert ook dat er binnen 120 dagen een alternatieve wereldregering zal worden gevormd.
Ik heb weinig beelden van de lezing op YouTube kunnen vinden, maar op deze video kunt u vanaf minuut 2.35 een indruk krijgen van zijn aanwezigheid.
 
Ik hanteer zelf altijd het adagium 'eerst cynisch zijn en dan geloven', maar mocht u behoefte hebben zich in deze materie te verdiepen raad ik u de onderstaande webstekken aan. 

 Het is algemeen bekend dat de heer Saddam Hoessein
Een aantal dubbelgangers had
Ik vraag me af
Of dat ook niet voor presidenten van de Verenigde Staten geldt
De vorige leider van het machtigste land heette niet voor niets
George 'Double You' Bush
(Tweet 21-11-11)
 
Daarna is het tijd voor het open podium, met voornamelijk Nederlandstalige muziek.
Als er een Zwarte Piet ´als de morgen is gekomen´ begint te zingen denk ik nog even dat het Jan Smit zelf is, maar ik ga er vanuit dat deze in de korte tijd dat hij op Sint-Maarten heeft doorgebracht niet zo bruin is geworden en hij zijn liza niet zo snel na het huwelijk in de steek heeft gelaten.

Een groot deel van de daarop volgende week is mijn tijd en aandacht in beslag genomen door bezoeken die ik aan het OccupyAmsterdam kamp op het Beursplein heb gebracht.
Er lopen ook regelmatig cameraploegen van het programma PowNews op het plein rond, niet elke aanwezige is altijd even blij met de dwarse reportages van omroep Powned.
Oplettende lezers van mijn blog zal het bij het afspelen van bovenstaande link opvallen dat op minuut 6.57 mijn goede vriend Jim wederom prominent aanwezig is.

Een paar dagen later liep ik zelf een van de verslaggevers van PowNews tegen het lijf.
Hij stond in afwachting van opnames met zijn microfoon + roze plopklapje uit zijn zak hangend en dit deed mij enigszins aan het voortplantingsorgaan van een oude afgeleefde reu denken.
Toen ik hem op dit feit wees vond meneer dat ik er perverse gedachten op na houd, ik denk dat hij hierin best gelijk kan hebben, zijn eigen geslachtsdeel is ongetwijfeld van een veel kleiner formaat.

Vraag aan @AndrewvBoxtel:
Komt dat #OccupySt-Michielsgestel nou al een beetje van de grond?
Reply:
AndrewvBoxtel Andrew van Boxtel
Nee, niet echt.
Er heeft wel een grote circustent gestaan!
En er waren een paar kamelen losgebroken!!
Nu rijdt er een oude man
met een witte baard
op een schimmel door het dorp,
op zoek naar kinderen!! o_0
Reply:
Zie je wel!
Er gebeurt altijd wat in St-Michielsgestel
(Tweet 15-11-11) 
  
Vanmiddag was erg gezellie
(Tweet 18-11-11)

Later die week kwam ik Willem de Ridder bij een van de dagelijkse General Assemblies tegen.
Het deed me veel deugd van een van mijn helden c.q. inspiratoren te mogen horen dat de huidige vorm en uitvoering van ideeën die reeds in de jaren '60 leefden zijn goedkeuring konden wegdragen.


Was iemand die jaren geleden
Al aan het occuppy-en sloeg
Preoccupied?
(Tweet 18-11-11) 

 Kunstenaar: Nic. Jonk
Plaats: Damrak Beursplein, op trottoir
Materiaal: Gegoten gepatineerd brons
Jaar van plaatsing: 1978
 Reply:
marjoleinjupijn Marjolein Jupijn
tja... kan het niet helpen...
maar mijn eerste associatie
is een 'in brons gegoten amsterdamse hondendrol'
Reply:
En je kan er niet eens behoorlijk om heen dansen
Zoals rond het Lieverdje
Op het Spui in de 60-ies
Staat veel te dicht bij stoeprand
 
Je hebt tegenwoordig dan wel CowboyHenk en KabouterWesley
Maar waarom heeft Indiaan Frank van #OccupyAmsterdam
Eigenlijk nog geen eigen strip
#Durftevragen?
(Tweets 21-11-11)
 
In tegenstelling tot berichten die mij uit de Verenigde Staten hebben bereikt (o.a. beelden van een door de politie met traangas platgespoten 84jarige vrouw in Seatle) zijn de tegenreacties op Occupy in Nederland vooralsnog mild.
De VVD in Eindhoven vindt het protest van Occupy behalve een protest ook een evenement en meent dat de demonstranten daarom zelf voor de kosten moeten opdraaien.
Als het aan de VVD in Den Haag ligt, wordt de uitkering van Occupy-activisten afgepakt.
Op het Haagse Malieveld staat al een paar weken een Occupy-tentenkamp, waar gedemonstreerd wordt tegen het financiële systeem.
Volgens de VVD in Den Haag moeten mensen zelf weten of ze op het veld kamperen, maar niet op kosten van de belastingbetaler.
'Er zal misschien ook wel een miljonairszoon bij zitten die geld heeft om daar wekenlang te zitten, maar als u naar u en mij kijkt, ik kan niet zo lang onbetaald verlof opnemen op te kamperen op het Malieveld', zegt fractievoorzitter Boudewijn Revis.
'Ik ben niet tegen mensen die willen opkomen voor hun mening, en die een idee hebben over de economie. Maar wij als VVD stellen daar tegenover dat de beste manier om de economie te helpen is om je handen uit de mouwen te steken en in je eigen brood te voorzien.'
Een opmerkelijke uitspraak, want de Occupy-betogers willen dit economische systeem juist omver werpen en de weg vrijmaken voor een nieuw, 'eerlijker' systeem.
De Amsterdamse ondernemers op het Damrak hebben het volgens de Telegraaf gehad met de demonstranten.
'De ondernemersvereniging Damrak overweegt een gang naar de rechter als de Occupy'ers voor begin december niet zijn vertrokken.'
De ondernemers aan het Damrak vinden de tentjes van de Occupy-beweging slecht voor het aanzicht van de straat.
Onzin uiteraard het Damrak is al zo lelijk van zichzelf, dat een tentje echt geen schade aan richt.

  
 
Het kamp op het Beursplein trekt helaas ook nog steeds veel mensen aan die door drank, drogerende middelen of anderszins, tijdelijk of voorgoed, geheel of gedeeltelijk, niet meer volledig over hun zinnen kunnen beschikken, maar ik kan uit persoonlijke waarneming melden dat deze personen met liefde en respect worden bejegend en pas in het uiterste geval met behulp van politie worden verwijderd.
Uit betrouwbare bron
Heb ik vernomen
Dat nog geen van de talrijk
Op het Beursplein bivakkerende duiven
Op tenten van Occupyers hebben gescheten
#Occupigeon

Mooie tekst op het Beursplein:
'We don't demand a bigger piece of the pie
We demand a brandnew bakery'
(Tweets 21-11-11)

Op zaterdag 19 november werd er een Occupier gearresteerd wegens 'vernieling' omdat zij een 'reverse graffiti' aanbracht op een gebouw aan het Beursplein.
Een 'reverse graffiti' is het plaatsen van een tekst op een vieze ondergrond door het vuil weg te halen.
De vrouw was bezig met een tandenborstel en water een tekst te schrijven.
Een politieman kwam ter plekke om de vrouw te arresteren vanwege 'vernieling'.
Het op z'n zachtst gezegd bizarre tafereel is gefilmd en op YouTube geplaatst.


Het hoogtepunt van mijn week bij Occupy was het huwelijk dat later die dag tussen Eveline Constance Heijkamp en Gijs Peskens, twee jonge mensen die elkaar bij het occuperen van het Beursplein hebben ontmoet werd gesloten.
Ik heb er veel te weinig mooie woorden voor en laat de fraaie beelden hieronder daarom maar voor zichzelf spreken.
 


Ik kon helaas niet aanwezig zijn bij de op zondag door het Hete Herfst collectief georganiseerde Dag van de Verontwaardiging die op de Dam werd gehouden.
Deze brede coalitie van maatschappelijke organisaties protesteerde die dag tegen de plannen van het kabinet-Rutte en zijn gedoogpartner die momenteel een ongekende aanval op kunst, zorg en welzijn, onderwijs, milieu, openbaar vervoer, gepensioneerden, gehandicapten, huurders, uitkeringsgerechtigden, werknemers, studenten, migranten en vluchtelingen uitvoeren.


 
Onze grote vrienden van PowNews waren blijkens onderstaand YouTube-je gelukkig wel weer aanwezig.
Ze hebben inderdaad geen stijl, maar hun tegenstanders lieten zich helaas ook niet van hun beste kant zien.

Twee filmpjes die ik zelf erg mooi, creatief en representatief voor de beweging die Occupy heet vind.

 

  
Update 10-12-11 

Ik wil nog even terugkomen op de aanwezigheid van journalisten en camera's van het televisieprogramma PowNews van de omroep PowNed op het Beursplein, die door sommige aanwezigen als opdringerig en vervelend wordt ervaren.
Met geweld los je weinig op, in onderstaand clipje krijgt een PowNews-er een koekje van eigen deeg, zo kan het ook.
Het Occupy-tentenkamp op het Beursplein in Amsterdam is de laatste weken danig ingekrompen.
Er was sprake van overlast, veroorzaakt door zwervers en alcoholisten die er ook bleven slapen, maar volgens mij werkte het zelfreinigend mechanisme van de organisatie d.m.v. eigen schoonmakers en peacekeepers meer dan afdoende.
De beweging had zelf al voorgesteld om de boel om te bouwen tot een kleiner kamp, waar het niet meer zozeer om het kamperen zou gaan, maar meer om de protest-activiteiten overdag.
Burgemeester van der Laan bleef inzetten op een verhuizing van het kamp naar de Zuidas en liet per brief weten dat de betogers donderdagochtend 8 december voor tien uur aan een groot aantal voorwaarden moesten voldoen.
Uiteindelijk werd het plein ontruimd, daarbij werden er veertien demonstranten die weigerden mee te werken aangehouden toen de gemeente het tentenkamp gedeeltelijk wilde verwijderen. 
 
Een foto die ik van Jim via FaceBook ontving 
Er staan nu nog een grote legertent en een tent die als hal fungeert op het plein.
Enkele tientallen betogers doen nog mee. 
 
De laatste acht weken heb ik regelmatig bezoeken aan het het Beursplein gebracht en heb daar heel veel creatieve en idealistische mensen ontmoet die zich onzelfzuchtig en met veel toewijding hebben ingezet om van de Occupy-beweging een succes te maken.
Het zou erg jammer zijn als dit verder tot niets zou leiden.
Daarom lijkt me dat nu het moment is gekomen om een doorstart te maken, een Occupy2.0.
Ik denk dat er in iedere geval van dit momentum en deze concentratie van mensen met vaardigheden en kennis gebruik moet worden gemaakt.
Misschien is het mogelijk om ergens in een (tijdelijk) leeg staand gebouw, (anti-)kraak verder te gaan.
Dit zou een centrum kunnen worden waar alle initiatieven tot bloei kunnen komen, met bijvoorbeeld een bibliotheek/boekhandel, de mogelijkheid om een goedkope maaltijd te kunnen gebruiken, een ruimte waar vergaderingen kunnen worden gehouden en muziek kan worden gemaakt.
Met de Occupy-ers die radioprogramma's, websites en dergelijke hebben opgezet moet het toch mogelijk zijn een multimediaal platform op te starten om de boodschap dat het anders moet en kan dan in de huidige 99 : 1 % -maatschappij verder te verspreiden.

Ik ben een kind van de jaren '60, inmiddels een oudere jongere c.q. jongere oudere, die zich de kreet van de provo's: 'dit is het begin, wij gaan door met de strijd' nog slechts vaag herinnert.
Hebben die hemelbestormers van toen iets bereikt?
Als je het over een periode van decennia beschouwt waarschijnlijk toch wel.
Al lijkt het nu op een processie van Echternach, drie stappen naar voren en twee terug, uiteindelijk gaat iedereen er toch op vooruit.
Dus ik zeg:
'Doen!'
'Occupy!' 
 Een sympathisant. 


Update 28-12-11

Time magazine dat elk jaar the Person of the year uitroept heeft dit jaar de demonstrant tot persoon van het jaar uitverkoren.
Volgens het blad was de Tunesiër Mohamed Bouazizim de eerste die voldeed aan het profiel.
De 26-jarige straatverkoper stak zichzelf op dinsdag 4 januari in brand en zorgde daardoor voor een golf van protesten door het hele land.
Die protesten breidden zich als een inktvlek uit door de regio waardoor ook in Egypte en Libië revolutie uitbrak, hiermee was de Arabische lente een feit.
De ‘demonstrant’ vertegenwoordigt niet alleen de Arabische lente, maar geldt ook als eerbetoon aan de wereldwijde Occupy-demonstraties.
'Massaal en effectief straatprotest was een wereldwijde eigenaardigheid totdat het een jaar geleden plots het bepalende thema werd. De betoger maakte weer geschiedenis'', aldus de redactie.
Uiteraard zijn de bezettingen van pleinen en straten door de Occupy-beweging in de Westerse wereld minder heroïsch omdat de deelnemers hieraan slechts accidenteel op bruut politiegeweld mochten rekenen en de vermetele betogers in Noord-Afrika en het Midden-Oosten wel degelijk voor hun leven moesten vrezen.

Toevalligerwijze ben ik getuige van de aankomst van een ploeg van het televisieprogramma Pownews op het Beursplein die ter gelegenheid van deze verkiezing een beker, taart en champagne aan de Occupy-ers wil aanbieden, maar maak verder weinig van de eigenlijke gebeurtenis mee.
De onderstaande clipjes geven volgens mij wel een mooi beeld van de ontvangst van de lekkernijen. 
PowNed kon zijn ludieke actie zonder noemenswaardige tegenwerking filmen en had weer een leuk itempje en het team van Occupytv filmde dit dan weer. 


Occupy Amsterdam is op Twitter te volgen via:
@occupyamsterdam en @occupyadam
Website organisatie:
#OccupyWallStreet BlogNewspaper:
http://paper.li/NewsworthyNews/1313738640#!tag-occupywallstreet
Occupy Radio:
Mail OccupyTV:
info@occupytv.nl

Meer Columns, Anekdotes, Aforismen en Absurde feiten  
vindt U hier
2 opmerkingen:

  1. Mooie figuren, mensen zoals Jim! Overigens: plastic bekertjes zijn minder slecht voor het milieu: bij de produktie van aarden bekers wordt heel veel water en energie verbruikt. En dan het schoonmaakmiddel nog! Het klinkt slecht, plastic bekers, maar feitelijk dus een milieuvriendelijk produkt...;-) Mooi verslag, joh! Zodra ik weer kan lopen ga ik ook even langs bij vrienden van me die logeren op het Beursplein. Vermoedelijk heb je hen gezien...er waren ook jonge kinderen bij...

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Jee, getrouwde Occupiers! Hoe romantisch...zucht. En gearresteerd worden voor schoonmaken? O ja, natuurlijk! Concurrentie-vervalsing! Nu hebben die Turken die de VVD met valse beloftes en subsidies naar Nederland haalde niets meer te doen...

    BeantwoordenVerwijderen