dinsdag 12 juni 2012

Fragment Seizoensgebonden Lentebal hst 13 IV


De laatste tijd wordt er veel over de slechte kwaliteit van het onderwijs gesproken, leerlingen en hun leraren schijnen niet meer te kunnen rekenen, schrijven en ook bedroevend weinig van geschiedenis te weten.
Murk herinnert zich dat hij onlangs heeft gelezen dat er bij een rondvraag onder scholieren gebleken was dat veel Britse kinderen dachten dat Adolf Hitler de bondscoach van het nationale voetbalteam van Duitsland was en de minister van propaganda van het Derde rijk, Joseph Goebels een bekende Jood was die een dagboek had geschreven.
In het artikel stond ook dat de jongeren die onderzocht waren best veel van de tweede wereldoorlog wisten en er heel graag nog veel meer over wilden leren.
Maar zij hadden dus blijkbaar slecht onderwijs gekregen en haalden daardoor echt alles door elkaar.
De uitkomst van de enquête gaf waarschijnlijk ook een enigszins vertekend beeld van de kennis die de Britse jeugd bezat, want uit het stuk bleek verder dat de leerlingen de vreemde antwoorden niet zelf hadden bedacht maar op die onzinnige ideeën waren gebracht doordat er meerkeuzevragen waren gesteld.
'Oké, ze gaven dan wel het foute antwoord, maar dat kwam ook mede doordat ze misschien te snel iets hadden ingevuld omdat ze wel een klok hadden horen luiden maar niet precies wisten waar de klepel gepositioneerd zou moeten worden.'
Murk denkt grinnikend terug aan de opmerkingen die Karel Nooitgedacht n.a.v. dit hoogtepunt in de geschiedenis van het wetenschappelijk onderzoek heeft gemaakt.
'Nazi-Duitsland uit tegen de Sovjet-Unie, altijd lastig!'
'Had die Goebels maar achter een kast op een zolder ondergedoken gezeten in plaats van Anne Frank, dan hadden we wellicht nog van veel meer vruchten van haar schrijftalent kunnen genieten.'Meer fragmenten uit Seizoensgebonden vindt u hier


Geen opmerkingen:

Een reactie posten